Activiteiten

Esther van Bostelen
Let op! Mandelabrug dit weekend gestremd.

Let op! Mandelabrug dit weekend gestremd.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving kan er dit weekend (29 februari en 1 maart) niet onder de Nelson Mandelabrug doorgevaren worden! Het vaarverbod vanaf de Mandelabrug blijft gelden. Uitzondering op de maatregel zijn de boten die zondag de bumping starten. Deze mogen voor de start van de bumping wel onder de brug door. 

Actuele werkzaamheden

Op 21 en 22 oktober vinden er inspectiewerkzaamheden plaats aan de Sowetobrug. Er ligt een werkponton in het water waardoor de doorvaart verminderd wordt tot 11 meter. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 uur en 16 uur. Buiten werktijd is de doorvaart vrij.

Daarnaast is bekend geworden dat de start van de werkzaamheden aan de Mandelabrug vanaf het water met twee maanden is verschoven. De beoogde startdatum is nu 1 februari 2020. We zijn nog in gesprek met gemeente en aannemers over de maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op het water te waarborgen. Hopelijk binnen afzienbare tijd daarover meer duidelijkheid.

Werkzaamheden Muntkade

Vanaf 2 september zal er 3 weken lang gewerkt worden tussen de Sowetobrug (trambrug) en de Muntbrug. Er komt een werkschip liggen, manoeuvreren en men is met een kraan in de weer. Er wordt vanaf ongeveer 07:00 uur gewerkt.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • snoeien begroeiing langs de Kanaalweg
  • traceren van kabels en leidingen op de bodem van het kanaal
  • het verwijderen van rommel uit het kanaal

De aannemer weet dat er door roeiers getraind wordt en houdt daarmee zoveel mogelijk rekening. Werkzaamheden vinden vooral overdag plaats. We vragen iedereen om goed op te letten!!

Later dit najaar start het vervangen van de kades tussen de Sowetobrug en de Muntsluis. We verwachten dat de impact hiervan beperkt zal zijn. Hou de website in de gaten!

Kanaalweg dicht

De voorbereidende werkzaamheden bij de Mandelabrug gaan van start. In de laatste week van augustus wordt het fietspad achter de Mandelabrug omgelegd, om ruimte te maken voor het werkterrein van de aannemers. Per 1 september gaat de Kanaalweg voor Villa Jongerius dicht. Fietsers worden vanaf de Balijebrug omgeleid over de Wilhelminalaan, Europaweg en Telligenlaan. Bij de Mandelabrug kom je weer op het kanaal. We zijn nog met de gemeente in gesprek over een kortere omleidingsroute. De afsluiting duurt tot het najaar van 2020. Meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/openbaar-vervoer/busbaan-dichterswijk/afsluiting-kanaalweg/

Overlast waterplanten

De overlast van de waterplanten wordt steeds groter. De werkgroep Merwedekanaal heeft afgelopen weken hierover contact gehad met Rijkswaterstaat, gemeente en hoogheemraadschap. Rijkswaterstaat brengt op dit moment in kaart wat er nodig is om de waterplanten te maaien. We hopen jullie op korte termijn te kunnen laten weten wat Rijkswaterstaat eraan gaat doen.

Verwacht: ongekende hinder vanwege werkzaamheden

Verwacht: ongekende hinder vanwege werkzaamheden

Binnenkort start de gemeente met de verbreding van de Nelson Mandelabrug om ruimte te maken voor de busbaan en een extra fietspad. Ongeveer tegelijkertijd legt de Jaarbeurs een nieuwe brug over het kanaal, direct ten noorden van de Nelson Mandelabrug. Deze werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren en zullen ongekende hinder veroorzaken voor ons roeiers. 

De Plannen

Om de busbaan Dichterswijk (Utrecht Centraal – Papendorp) mogelijk te maken moet de Nelson Mandelabrug (vanaf de loods direct na de Veilinghaven) aan beide kanten worden verbreed. In het midden komt de nieuwe busbaan, met aan weerszijden één rijstrook voor het overige autoverkeer en een fietspad voor beide rijrichtingen.

De Jaarbeurs legt direct ten noorden van de Mandelabrug een nieuwe brug met twee rijstroken aan. Deze brug is alleen bestemd voor het vrachtverkeer van en naar het Jaarbeursterrein en heet dan ook Expeditiebrug.

Het profiel van de Mandelabrug blijft zoals het nu is, hij wordt alleen aan beide kanten breder. Het profiel van de nieuwe Expeditiebrug wordt zoveel mogelijk hetzelfde als dat van de Mandelabrug. Zo komt de middenpijler precies in het verlengde van die van de Mandelabrug te staan en zullen de remmingswerken zo worden aangelegd dat ze het vaarverkeer op een natuurlijke manier onder beide bruggen leiden. De afstand tussen beide bruggen is zo klein mogelijk gehouden, maar het wordt toch een hindernis van in totaal zo’n zestig meter breed. Zie ook het plaatje.

Ze verwachten veel busverkeer en daarom wordt een onderdoorgang gemaakt voor verkeer dat de Kanaalweg volgt. Zo kunnen de coaches dus via die onderdoorgang onder beide bruggen door. Boven over kan ook: je rijdt dan door de nieuwe shared space voor Villa Jongerius en je hebt grote kans dat je moet wachten voordat je de busbaan kan oversteken.

De planning

Planning van bouwprojecten is altijd heel onzeker. Maar met wat we nu weten is de verwachting dat de bouwwerkzaamheden eind augustus, begin september gaan beginnen. Het gaat ongeveer een heel jaar duren, dus precies een roeiseizoen.

De verwachte hinder

Het is niet één aannemer die beide bruggen aanlegt, maar twee verschillende. Ze gaan weliswaar proberen om de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, maar het gegeven dat twee bruggen ongeveer tegelijk worden aangelegd betekent wel nog meer hinder.

Op het water

Het grootste deel van de bouwperiode zal één van de twee bruggaten van de Mandelabrug afgesloten zijn. Drie weekenden in mei en juni is de brug volledig gestremd. Dat gebeurt vanaf december ook af en toe voor korte tijd (max. een half uur) door de weeks. Tijdens werktijden (doorgaans tussen 7.00 en 16.00 uur) kan er van alles gebeuren in de buurt van beide bruggen, zowel op het water als op de kant. 

Op de kant

Het grootste deel van de bouwperiode is het kruispunt van de Kanaalweg met de weg over de Mandelabrug afgesloten. Normaal gesproken krijgen we dan weer te maken met dezelfde omweg als tijdens de Enecoboring, dus via de Overste den Oudenlaan. De gemeente bekijkt of een kortere omweg mogelijk is, maar we zullen op zijn minst om Villa Jongerius heen moeten fietsen. Direct voorbij de Mandelabrug komt een werkterrein op de kant: daar wordt de Kanaalweg tijdelijk omheen gelegd. Waarschijnlijk is er vanaf dat traject van ongeveer 150 meter beperkt zicht op het water.

Extra aandacht nodig voor de veiligheid

Je zou kunnen zeggen dat we er tijdens de bouwperiode een extra brug met één bruggat bij krijgen. Daar de normale voorrangsregels hanteren is waarschijnlijk niet voldoende om het veilig te houden: het effect zal zijn dat dat ene bruggat zestig meter lang is en vanaf de loods vanuit een bocht wordt benaderd. De gezamenlijke besturen van de drie roeiverenigingen denken na over extra maatregelen om ervoor te zorgen dat we veilig kunnen blijven roeien.

Meer informatie

Medio augustus praten de bestuurders met een aantal actieve leden om over de maatregelen door te praten. Als we na de zomer meer details hebben over de planning en uit te voeren werkzaamheden, zullen we iedereen nader informeren over wat ons te wachten staat.

Verwacht: ongekende hinder door werkzaamheden

Verwacht: ongekende hinder door werkzaamheden

Verwacht: Ongekende hinder door bouwwerkzaamheden

Binnenkort start de gemeente met de verbreding van de Nelson Mandelabrug om ruimte te maken voor de busbaan en een extra fietspad. Ongeveer tegelijkertijd legt de Jaarbeurs een nieuwe brug over het kanaal, direct ten noorden van de Nelson Mandelabrug. Deze werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren en zullen ongekende hinder veroorzaken voor ons roeiers.

Mandelabrug weer vrij

Na de afronding van de werkzaamheden bleef het schip langer liggen dan de bedoeling was. Inmiddels is het schip weg en is de vaarweg weer helemaal vrij.

Werkgroep Merwedekanaal

Werkgroep Merwedekanaal

De Merwedekanaalzone is een belangrijk ontwikkelgebied voor de gemeente Utrecht. Na jaren van plannen maken zijn de eerste zichtbare werkzaamheden in 2018 gestart. De komende 10 jaar zal het gebied een enorme transformatie ondergaan. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je vragen? Hoor of zie je bijzonderheden? Stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werkgroep Merwedekanaal

Het Merwedekanaal is het enig trainingswater in de stad. We zijn daarom zeer alert op de ontwikkelingen. De werkgroep Merwedekanaal richt zich op de praktische zaken. We bezoeken informatiebijeenkomsten en brengen daar de roeibelangen onder de aandacht. We houden zicht op de formele procedures en bereiden zienswijzen en bezwaren voor. We zijn in gesprek met de omgevingsmanagers en aannemers om bij de planvorming betrokken te zijn en hinder voor de roeiers en coaches te minimaliseren.

De werkgroep bestaat uit 6 personen en is een samenwerking van Viking, Orca en Triton. Iedere vereniging levert 2 leden. Esther van Bostelen is namens Viking lid en voorzitter. We hebben op dit moment een vacature voor een tweede lid namens Viking! Alle projecten zijn onderverdeeld; van de Muntsluis tot de Noordersluis. Ook onderhouden we de contacten met de havenmeester en Rijkswaterstaat over de reguliere onderhoudswerkzaamheden en staat van het water en kades.

Gebruikersoverleg Merwedekanaal

Samen met SUWO (Stedelijk Utrechts Woonschepen Overleg) organiseren we het gebruikersoverleg. Minimaal 2x per jaar komen alle gebruikers van het kanaal bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken en onderlinge afstemming te zoeken. Aan tafel zitten de watergroepen van de scouting, Sloeproeivereniging Utrecht, de historische schepen van de Veilinghaven, zeilschool Lombok, de Kleine botenclub Utrecht, SUWO, bewoners Muntkom, Viking, Orca, Triton, Rijkswaterstaat en de havenmeester.  

Actualiteit

Werkzaamheden Muntkades

De werkzaamheden aan de Muntkade zijn in volle gang. In de periode oktober 2019 t/m maart 2020 worden de kades vervangen tussen de Sowetobrug en de Muntsluis. Er liggen grote pontons en schepen op het water. De aannemer zorg er voor dat de Sowetobrug en Muntsluis vrij zijn voor doorvaart, in ieder geval buiten werktijd en in de weekenden. Het water tussen de twee bruggen is versmald. Let dus goed op! 

Verbreding Nelson Mandelabrug

September 2019 is de gemeente gestart met de verbreding van de Nelson Mandelabrug om ruimte te maken voor de busbaan en een extra fietspad. Deze werkzaamheden gaan een jaar duren en zullen ongekende hinder veroorzaken voor ons roeiers. En we zullen veel aandacht moeten besteden aan de veiligheid op dat toch al moeilijke punt.

De plannen

Om de busbaan Dichterswijk (Utrecht Centraal – Papendorp) mogelijk te maken moet de Nelson Mandelabrug (vanaf de loods direct na de Veilinghaven) aan beide kanten worden verbreed. In het midden komt de nieuwe busbaan, met aan weerszijden één rijstrook voor het overige autoverkeer en een fietspad voor beide rijrichtingen.

Het profiel van de Mandelabrug blijft zoals het nu is, hij wordt alleen aan beide kanten breder. Vanwege de vele bussen over de brug wordt een fiets onderdoorgang gemaakt voor verkeer dat de Kanaalweg volgt. Zo kunnen de coaches dus via die onderdoorgang onder de brug door. Boven over kan ook: je rijdt dan door de nieuwe shared space voor Villa Jongerius en je hebt grote kans dat je moet wachten voordat je de busbaan kan oversteken.

De plannen voor een extra brug naast de Mandelabrug zijn vooralsnog uitgesteld. Dit is de zogenaamde expeditiebrug voor de Jaarbeurs.

De planning

Planning van het project is lange tijd onzeker geweest. Op de kant zijn de werkzaamheden in september 2019 begonnen. De werkzaamheden op het water starten op 17 februari 2020. Verwachte einddatum is oktober 2020.

De verwachte hinder

Op het water

De verbreding van de brug en het aanleggen van de onderdoorgang is een complexe zaak. Er wordt met grote machines vanaf de kant en vanaf het water gewerkt aan de kades, brug en oevers. Het overgrote deel van de werkzaamheden aan de brug en kades vindt plaats in de periode medio februari t/m medio april 2020. In deze periode is de doorvaart beperkt en grotendeels volledig afgesloten vanwege de veiligheid. Er gelden aangepaste vaarregels voor de roeiers. Details volgen van maand tot maand op de website, op posters in de Driewerf en via social media.  

Op de kant

Het grootste deel van de bouwperiode is het kruispunt van de Kanaalweg met de weg over de Mandelabrug afgesloten. De omleiding gaat vanaf de Balijebrug en via de Overste den Oudenlaan. Een kortere omweg bleek niet mogelijk. We blijven bij de gemeente aandringen op een alternatieve oplossing en het beperken van de duur van de afsluiting. Vooralsnog geldt de omleiding tot oktober 2020.

Omgevingsvisie 2 Merwedekanaalzone (uitwerkingsplan)

De Merwedekanaalzone is een van de ontwikkelgebieden van de gemeente Utrecht. Het is de bedoeling dat er in het gebied langs het Merwedekanaal 6.000 tot 10.000 nieuwe woningen komen. In februari 2018 heeft de gemeenteraad de MER en omgevingsvisie 1 vastgesteld. Januari 2020 is omgevingsvisie 2 gepubliceerd; het uitwerkingsplan. Tegelijk met dit plan zijn ook de uitkomsten van het onderzoek naar het aantal aan te leggen bruggen bekend gemaakt. De uitkomst hiervan is voor de roeiers van groot belang. De bruggen zijn veel besproken. Weerstand is er niet alleen van de roeiers, maar ook van de bewoners van de Rivierenwijk, bewoners van de woonarken, de sloeproeiers en waterscouting.

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/merwedekanaalzone/

Doortrekken Leidsche Rijn

Begin 2020 verwachten we het programma van eisen voor de herinrichting van het Westplein en de Graadt van Roggenweg. Onderdeel van dit plan is het doortrekken van de Leidsche Rijn. Zodra de stukken ter inzage liggen kunnen we als roeiverenigingen formeel onze zienswijze inbrengen. In deze zienswijze gaan we in op de impact van de plannen op het roeien en komen we op voor onze roeibelangen. 

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/beurskwartier-en-lombokplein/lombokplein-herinrichting/

Plan Wilhelminawerf

Tussen de Balijebrug en de Eneco warmtecentrale wordt gebouwd aan 4 appartementengebouwen. Het plan bevat een (privé)binnenhaven en een horecavoorziening. De Utrechtse roeiverenigingen hebben een procedure gestart bij de Raad van State. De bezwaren zijn helaas niet-ontvankelijk verklaard. De bouwfase is inmiddels gestart.

Voor meer informatie: https://wilhelminawerf.nl/home

Abonneren op deze RSS feed
  • 1
  • 2