Activiteiten

Zwemmers en andere obstakels

Met de zomerse temperaturen en de lange avonden is de drukte op het kanaal groot. Er zijn ook weer veel zwemmers. En hoewel zwemmen verboden is en hartstikke gevaarlijk als wij aan het roeien zijn, kunnen we niet veel anders dan extra goed opletten. Zoek het gevaar niet op. Minder snelheid en vaar met een grote boog om de zwemmers heen. Keer op zomerse avonden voor de Muntbrug. Blijf vriendelijk. Ga niet schreeuwen en schelden. Wil je toch wat zeggen: wijs de zwemmers dan rustig op het zwemverbod en gevaar. Geef gevaarlijke situaties door in de Vaar Melder van Rijkswaterstaat. Je kunt de app gemakkelijk downloaden op je telefoon.

Op zondag 12 juni wordt er een harpconcert gegeven in de Muntkom. Er geldt vanaf 20:15 uur een vaarverbod. Keer voor de Muntbrug. 

Tot slot zijn er werkzaamheden aan de waterzijde bij een van de woonarken in de bocht achter de Balijebrug. Wees alert op obstakels in het water. Stuur er ruim omheen en geef elkaar de ruimte als je richting loods wacht om onder de Balijebrug door te gaan

Het MWK in 1 minuut - lees en kijk hoe het zit

Het MWK in 1 minuut - lees en kijk hoe het zit

Wat is er aan de hand rond het Merwedekanaal?
Het gebied rond het Merwedekanaal is volop in ontwikkeling. Er komt een nieuwe, autovrije wijk waar de komende jaren tienduizenden woningen worden gebouwd. De gemeente wil bruggen aanleggen, het gebruik van het kanaal door meerdere gebruikers stimuleren en langs de oever een groenstrook aanleggen waar recreanten kunnen bewegen.

Wat zijn de gevolgen voor Roeien in Utrecht?
De bruggen zijn het grootste probleem. Roeiboten kunnen elkaar niet meer inhalen en het zicht op het water wordt beperkt. Met meer gebruikers, van suppers tot rondvaartboten, wordt het te druk op het kanaal. Hoe gaat iedereen elkaar veilig passeren? Daarnaast is nog onduidelijk hoe de plannen rond de Jaarbeurs en Wilhelminawerf uitpakken voor het gebruik van het kanaal.

Hoe gaan de drie roeiverenigingen hiermee om?
Orca, Triton en Viking proberen de plannen bij de gemeente te beïnvloeden, draaien mee in inspraakprocedures en lobbyen bij ambtenaren en politiek. De Jaarbeurs en gemeente zijn begin oktober mee in de roeiboot gestapt om kennis te maken met het roeien. Doel is duidelijk te maken dat het roeien op het Merwedekanaal behouden moet blijven.

Hoe ziet de toekomst eruit?
Als er geen maatregelen worden genomen, verdwijnt de roeisport uit Utrecht. Orca, Triton en Viking willen dat de gemeente roeiers op het Merwedekanaal voorrang geeft en de veiligheid voor de roeiers garandeert. Dat kan onder meer door het zwemverbod te handhaven en rondvaartboten elders te laten varen. De Driewerf moet de basis blijven voor de roeisport in Utrecht, voor iedereen van 10 tot 100. De gemeente wil immers dat Utrecht een gezonde en leefbare stad is, door roeien op het kanaal te blijven garanderen, kan dat.

Waarom is roeien op het MWK zo bijzonder?
De Utrechtse roeiverenigingen hebben samen ruim 2500 leden. Het is uniek dat studenten en niet-studentenroeiers samen een clubgebouw delen. Jeugd, studenten en ouderen bewegen en sporten samen op het water en zo wordt roeien van de ene naar de generatie doorgegeven. Daarom is het Utrechtse roeien ook immaterieel erfgoed. De Utrechtse roeiers en het Merwedekanaal horen bij elkaar, al meer dan 100 jaar!

MWK in 1 Minuut

Werkgroep Merwedekanaal

Werkgroep Merwedekanaal

De Merwedekanaalzone is een belangrijk ontwikkelgebied voor de gemeente Utrecht. Na jaren van plannen maken zijn de eerste zichtbare werkzaamheden gestart. De komende 10 jaar zal het gebied een enorme transformatie ondergaan. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je vragen? Hoor of zie je bijzonderheden? Stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werkgroep Merwedekanaal

Het Merwedekanaal is het enig trainingswater in de stad. We zijn daarom zeer alert op de ontwikkelingen. De werkgroep Merwedekanaal richt zich op de praktische zaken. We bezoeken informatiebijeenkomsten en brengen daar de roeibelangen onder de aandacht. We houden zicht op de formele procedures en bereiden zienswijzen en bezwaren voor. We zijn in gesprek met de omgevingsmanagers en aannemers om bij de planvorming betrokken te zijn en hinder voor de roeiers en coaches te minimaliseren.

De werkgroep bestaat uit 6 personen en is een samenwerking van Viking, Orca en Triton. Iedere vereniging levert 2 leden. Vanuit Viking zijn dit Esther van Bostelen (tevens voorzitter van de werkgroep) en Lucrée van den Heuvel. Alle projecten zijn onderverdeeld; van de Muntsluis tot de Noordersluis. Ook onderhouden we de contacten met de havenmeester en Rijkswaterstaat over de reguliere onderhoudswerkzaamheden en staat van het water en kades.

Gebruikersoverleg Merwedekanaal

Vanuit de werkgroep organiseren we het gebruikersoverleg Merwedekanaal. Minimaal 2x per jaar komen alle gebruikers van het kanaal bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken en onderlinge afstemming te zoeken. Aan tafel zitten de watergroepen van de scouting, Sloeproeivereniging Utrecht, de historische schepen van de Veilinghaven, de reddingsbrigade, de Kleine botenclub Utrecht, SUWO, bewoners Muntkom, Viking, Orca, Triton, Rijkswaterstaat en de havenmeester.  

Actualiteit

 

Omgevingsvisie 2 Merwedekanaalzone (uitwerkingsplan)

De Merwedekanaalzone is een van de ontwikkelgebieden van de gemeente Utrecht. Het is de bedoeling dat er in het gebied langs het Merwedekanaal 6.000 tot 10.000 nieuwe woningen komen. In februari 2018 heeft de gemeenteraad de MER en omgevingsvisie 1 vastgesteld. Januari 2020 is omgevingsvisie 2 gepubliceerd; het uitwerkingsplan. Tegelijk met dit plan zijn ook de uitkomsten van het onderzoek naar het aantal aan te leggen bruggen bekend gemaakt. De uitkomst hiervan baart de roeiverenigingen grote zorgen. Er worden 5 extra bruggen voorgesteld! Weerstand is er niet alleen van de roeiers, maar ook van de bewoners van de Rivierenwijk, Hoograven en Dichterswijk, bewoners van de woonarken, de sloeproeiers en waterscouting. De bruggen zijn echter niet de enige bedreiging. Ook de inrichting van de oever en de plannen van de gemeente voor het meervoudig gebruik van het Merwedekanaal kunnen desastreuze gevolgen hebben voor de roeisport. Lees in hier hoe wij het roeien willen behouden!

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/merwedekanaalzone/

Doortrekken Leidse Rijn

In maart 2021 is het programma van eisen voor de herinrichting van het Westplein en de Graadt van Roggenweg vastgesteld in de gemeenteraad (herinrichting Lombokplein). Onderdeel van dit plan is het doortrekken van de Leidse Rijn. Het doortrekken van de Leidse Rijn betekent een grote kans op meer vaarverkeer en mogelijk rondvaartboten op het Merwedekanaal. De roeiverenigingen zijn in de reactie ingegaan op de impact daarvan op het roeien en de veiligheid! De gemeenteraad heeft een motie aangenomen die het college oproept onderzoek te doen naar de veiligheid in de Muntkom.

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/beurskwartier-en-lombokplein/lombokplein-herinrichting/

Plan Wilhelminawerf

Tussen de Balijebrug en de Eneco warmtecentrale wordt gebouwd aan 4 appartementengebouwen. Het plan bevat een (privé)binnenhaven en een horecavoorziening. De Utrechtse roeiverenigingen hebben een procedure gestart bij de Raad van State. De bezwaren zijn helaas niet-ontvankelijk verklaard. De bouwfase is inmiddels gestart. Er is nog geen vergunning aangevraagd voor de verbinding van de binnenhaven met het Merwedekanaal. Zodra die aanvraag binnen is zullen de roeiverenigingen bezwaar indienen.

Voor meer informatie: https://wilhelminawerf.nl/home

Visie Stadwater Utrecht

Het wordt steeds drukker op de Utrechtse wateren. Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk inwoners van het water kunnen genieten, werkt de gemeente Utrecht aan een Visie Stadswater. Deze visie brengt in beeld hoe het openbare water wordt gebruikt en welke verbeteringen daarin mogelijk zijn. Alle inwoners en gebruikers van het water worden uitgenodigd om mee te denken. De werkgroep is nauw betrokken bij dit proces.

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/water/visie-stadswater/

Ontwikkeling Beurskwartier

Gemeente Utrecht en Jaarbeurs hebben plannen gepubliceerd voor het herinrichten van het Beurskwartier. Het Merwedekanaal loopt dwars door het plangebied. Op dit moment wordt onderzocht binnen welke grenzen de plannen ontwikkeld kunnen worden. De uitkomst van dit onderzoek komt in de omgevingsvisie Jaarbeurs. Gemeente en Jaarbeurs hebben de roeiverenigingen al vroegtijdig betrokken in dit proces. De werkgroep onderhoud deze contacten.

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/beurskwartier-herinrichting/

Abonneren op deze RSS feed