Kom ook roeien bij de U.R.V. Viking, meld je hier aan.

Persbericht: Utrechtse roeiers willen op kanaal blijven

Persbericht: Utrechtse roeiers willen op kanaal blijven

Op dinsdag 11 maart hebben de drie Utrechtse roeiverenigingen een uitgebreide zienswijze ingediend bij de gemeente Utrecht als reactie op de Omgevingsvisie Merwedekanaal. Naar aanleiding daarvan is dit persbericht verstuurd aan Utrechtse media. Wil je meer weten over de zienswijze? Kom naar de AV van 23 maart en we vertellen je er meer over! 

Werkgroep Merwedekanaal

Werkgroep Merwedekanaal

De Merwedekanaalzone is een belangrijk ontwikkelgebied voor de gemeente Utrecht. Na jaren van plannen maken zijn de eerste zichtbare werkzaamheden in 2018 gestart. De komende 10 jaar zal het gebied een enorme transformatie ondergaan. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je vragen? Hoor of zie je bijzonderheden? Stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werkgroep Merwedekanaal

Het Merwedekanaal is het enig trainingswater in de stad. We zijn daarom zeer alert op de ontwikkelingen. De werkgroep Merwedekanaal richt zich op de praktische zaken. We bezoeken informatiebijeenkomsten en brengen daar de roeibelangen onder de aandacht. We houden zicht op de formele procedures en bereiden zienswijzen en bezwaren voor. We zijn in gesprek met de omgevingsmanagers en aannemers om bij de planvorming betrokken te zijn en hinder voor de roeiers en coaches te minimaliseren.

De werkgroep bestaat uit 6 personen en is een samenwerking van Viking, Orca en Triton. Iedere vereniging levert 2 leden. Esther van Bostelen is namens Viking lid en voorzitter. We hebben op dit moment een vacature voor een tweede lid namens Viking! Alle projecten zijn onderverdeeld; van de Muntsluis tot de Noordersluis. Ook onderhouden we de contacten met de havenmeester en Rijkswaterstaat over de reguliere onderhoudswerkzaamheden en staat van het water en kades.

Gebruikersoverleg Merwedekanaal

Samen met SUWO (Stedelijk Utrechts Woonschepen Overleg) organiseren we het gebruikersoverleg. Minimaal 2x per jaar komen alle gebruikers van het kanaal bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken en onderlinge afstemming te zoeken. Aan tafel zitten de watergroepen van de scouting, Sloeproeivereniging Utrecht, de historische schepen van de Veilinghaven, zeilschool Lombok, de Kleine botenclub Utrecht, SUWO, bewoners Muntkom, Viking, Orca, Triton, Rijkswaterstaat en de havenmeester.  

Actualiteit

Werkzaamheden Muntkades

De werkzaamheden aan de Muntkade zijn in volle gang. In de periode oktober 2019 t/m oktober 2020 worden de kades vervangen tussen de Sowetobrug en de Muntsluis. Er liggen grote pontons en schepen op het water. De aannemer zorg er voor dat de Sowetobrug en Muntsluis vrij zijn voor doorvaart, in ieder geval buiten werktijd en in de weekenden. Het water tussen de twee bruggen is versmald. Let dus goed op! 

Verbreding Nelson Mandelabrug

September 2019 is de gemeente gestart met de verbreding van de Nelson Mandelabrug om ruimte te maken voor de busbaan en een extra fietspad. Deze werkzaamheden gaan een jaar duren en zullen ongekende hinder veroorzaken voor ons roeiers. En we zullen veel aandacht moeten besteden aan de veiligheid op dat toch al moeilijke punt.

De plannen

Om de busbaan Dichterswijk (Utrecht Centraal – Papendorp) mogelijk te maken moet de Nelson Mandelabrug (vanaf de loods direct na de Veilinghaven) aan beide kanten worden verbreed. In het midden komt de nieuwe busbaan, met aan weerszijden één rijstrook voor het overige autoverkeer en een fietspad voor beide rijrichtingen.

Het profiel van de Mandelabrug blijft zoals het nu is, hij wordt alleen aan beide kanten breder. Vanwege de vele bussen over de brug wordt een fiets onderdoorgang gemaakt voor verkeer dat de Kanaalweg volgt. Zo kunnen de coaches dus via die onderdoorgang onder de brug door. Boven over kan ook: je rijdt dan door de nieuwe shared space voor Villa Jongerius en je hebt grote kans dat je moet wachten voordat je de busbaan kan oversteken.

De plannen voor een extra brug naast de Mandelabrug zijn vooralsnog uitgesteld. Dit is de zogenaamde expeditiebrug voor de Jaarbeurs.

De planning

Planning van het project is lange tijd onzeker geweest. Op de kant zijn de werkzaamheden in september 2019 begonnen. De werkzaamheden op het water starten op 17 februari 2020. Verwachte einddatum is oktober 2020.

De verwachte hinder

Op het water

De verbreding van de brug en het aanleggen van de onderdoorgang is een complexe zaak. Er wordt met grote machines vanaf de kant en vanaf het water gewerkt aan de kades, brug en oevers. Het overgrote deel van de werkzaamheden aan de brug en kades vindt plaats in de periode medio februari t/m medio april 2020. In deze periode is de doorvaart beperkt en grotendeels volledig afgesloten vanwege de veiligheid. Er gelden aangepaste vaarregels voor de roeiers. Details volgen van maand tot maand op de website.  

Op de kant

Het grootste deel van de bouwperiode is het kruispunt van de Kanaalweg met de weg over de Mandelabrug afgesloten. De omleiding gaat vanaf de Balijebrug en via de Overste den Oudenlaan. Een kortere omweg bleek niet mogelijk. We blijven bij de gemeente aandringen op een alternatieve oplossing en het beperken van de duur van de afsluiting. Vooralsnog geldt de omleiding tot oktober 2020.

Omgevingsvisie 2 Merwedekanaalzone (uitwerkingsplan)

De Merwedekanaalzone is een van de ontwikkelgebieden van de gemeente Utrecht. Het is de bedoeling dat er in het gebied langs het Merwedekanaal 6.000 tot 10.000 nieuwe woningen komen. In februari 2018 heeft de gemeenteraad de MER en omgevingsvisie 1 vastgesteld. Januari 2020 is omgevingsvisie 2 gepubliceerd; het uitwerkingsplan. Tegelijk met dit plan zijn ook de uitkomsten van het onderzoek naar het aantal aan te leggen bruggen bekend gemaakt. De uitkomst hiervan baart de roeiverenigingen grote zorgen. Er worden 5 extra bruggen voorgesteld! Weerstand is er niet alleen van de roeiers, maar ook van de bewoners van de Rivierenwijk, Hoograven en Dichterswijk, bewoners van de woonarken, de sloeproeiers en waterscouting. De bruggen zijn echter niet de enige bedreiging. Ook de inrichting van de oever en de plannen van de gemeente voor het meervoudig gebruik van het Merwedekanaal kunnen desastreuze gevolgen hebben voor de roeisport. De roeiverenigingen maken zich op voor actie!

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/merwedekanaalzone/

Doortrekken Leidse Rijn

In juni 2020 is het programma van eisen voor de herinrichting van het Westplein en de Graadt van Roggenweg gepubliceerd (herinrichting Lombokplein). Onderdeel van dit plan is het doortrekken van de Leidse Rijn. De roeiverenigingen hebben inmiddels een reactie ingediend. Het doortrekken van de Leidse Rijn betekent een grote kans op meer vaarverkeer en mogelijk rondvaartboten op het Merwedekanaal. De roeivereningen zijn in de reactie ingegaan op de impact daarvan op het roeien en de veiligheid! 

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/beurskwartier-en-lombokplein/lombokplein-herinrichting/

Plan Wilhelminawerf

Tussen de Balijebrug en de Eneco warmtecentrale wordt gebouwd aan 4 appartementengebouwen. Het plan bevat een (privé)binnenhaven en een horecavoorziening. De Utrechtse roeiverenigingen hebben een procedure gestart bij de Raad van State. De bezwaren zijn helaas niet-ontvankelijk verklaard. De bouwfase is inmiddels gestart.

Voor meer informatie: https://wilhelminawerf.nl/home

Werkgroep Merwedekanaal

De Merwedekanaalzone is een belangrijk ontwikkelgebied voor de gemeente Utrecht. Na jaren van plannen maken zijn de eerste zichtbare werkzaamheden in 2018 gestart. De komende 10 jaar zal het gebied een enorme transformatie ondergaan. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Abonneren op deze RSS feed

Activiteiten


Twitter