Roeien

Esther van Bostelen

Hoge temperaturen en... zwemmers

Waarschijnlijk hebben jullie het al gemerkt: met de zon en tropische temperaturen van de afgelopen weken is de drukte op het Merwedekanaal aanzienlijk groter geworden. Zwemmende kinderen, zigzaggende speedbootjes en brugspringers; ze waren er weer allemaal. Waterpolitie zien we echter zelden...

Gevaarlijke situaties willen we melden. Daarvoor kun je gebruik maken van de Vaarmelder app: Android en iPhone

Je kunt hier snel de locatie aanklikken, foto maken of uploaden en een categorie melding aanklikken (zwemmers in de vaargeul, hinderlijke vaarbeweging). Deze app helpt ons het dossier nog verder uit te bouwen bij Rijkswaterstaat en meldingen worden allemaal geregistreerd.

Bij brugspringers, aanvaringen of bedreigende/gevaarlijke situaties kun je altijd 112 bellen. Je vraagt dan in vrijwel alle gevallen naar de politie. Mocht er zich zo'n situatie voordoen, twijfel niet en bel! Laat achteraf aan het bestuur weten dat je 112 gebeld hebt.

Voor de situatie ter plekke: benader de mensen vriendelijk, dus nooit dreigen, schreeuwen of agressief worden. Zeker bij kinderen altijd lief zeggen dat je ze als roeier gewoon niet kunt zien en ouders wijzen op het BPR zwemverbod en gevaar. Ruzie maken lost helaas niks op en doet ons imago als roeiers nooit goed. 

Helaas is het kanaal geen exclusieve roeibaan, maar blijf meldingen maken, hoe meer hoe beter.

Update werkzaamheden Nelson Mandelabrug

Update werkzaamheden Nelson Mandelabrug

De werkzaamheden bij de Nelson Mandelabrug zijn in een nieuwe fase gekomen. De werkzaamheden vanaf het water zijn afgerond. Alle grote pontons en werkschepen zijn inmiddels weg. Beide bruggaten zijn nu weer vrij. Er wordt nog wel volop aan de brug en onderdoorgang gewerkt.

Vanaf heden gelden de volgende vaarregels:

  • Tussen 7 uur en 16 uur is er op werkdagen (maandag t/m vrijdag) een vaarverbod onder de Nelson Mandelabrug door. Alle roeiers worden geacht om bij de Veilinghaven rond te maken.
  • Vanaf 16 uur op werkdagen en gedurende het hele weekend (zaterdag en zondag) kunnen roeiers onder de Nelson Mandelabrug door. Beide bruggaten zijn beschikbaar.
  • Feestdagen gelden als weekend. Dus Hemelvaart (donderdag t/m zondag) en Pinksteren (zaterdag t/m maandag) kan er ook onder de brug door worden geroeid.
  • Let wel, het fietspad is nog steeds afgesloten. Coaches moeten dus om fietsen

Uitzondering: het weekend van 12 juni is de brug afgesloten. Er geldt vanaf vrijdag 12 juni 7 uur tot maandag 15 juni 16 uur een vaarverbod onder de Nelson Mandelabrug door. 

Medio juni spreken we de aannemer weer. We bezien dan of de vaarregels kunnen worden aangepast.

Plannen Merwedekanaalzone bieden onvoldoende kaders voor de roeisport

In maart 2020 hebben Orca, Triton en Viking gereageerd op de plannen van de gemeente Utrecht om meer dan 10.000 woningen te bouwen in de Merwedekanaalzone. De plannen hebben in deze vorm desastreuze gevolgen voor de roeisport.

‘Er wordt al 140 jaar geroeid in Utrecht en dat willen wij blijven doen,’ zegt Ross Goorden voorzitter van Orca. ‘Dat het Merwedekanaal al zo lang onze sportlocatie is, wordt gemakshalve vergeten. De gemeente zegt dat wensen van de roeiers zijn meegenomen in de plannen voor het Merwedekanaal en omgeving, maar ons is niets gevraagd.’ Mats Vervoorn, Praeses van Triton vult aan: ‘Het Merwedekanaal is ons enige trainingswater, wij zijn bang dat roeien in Utrecht onmogelijk wordt.’

In een 16 pagina lange reactie hebben de roeiverenigingen toegelicht welke bedreigingen de plannen vormen voor de roeisport en welke oplossingen nodig zijn om de roeisport voor de stad te behouden. In de factsheet in de bijlage staat hoe de roeisport in Utrecht eruit ziet. Nieske Castelein, voorzitter van Viking: ‘De gemeente wil een gezonde stad zijn, wij dragen daar aan bij, dat moet zo kunnen blijven.’ 

De roeiverenigingen verwachten dat rond de zomer de politieke discussie gaat losbarsten en maken zich op voor een groots (communicatie) offensief.

Let op! Mandelabrug dit weekend gestremd.

Let op! Mandelabrug dit weekend gestremd.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving kan er dit weekend (29 februari en 1 maart) niet onder de Nelson Mandelabrug doorgevaren worden! Het vaarverbod vanaf de Mandelabrug blijft gelden. Uitzondering op de maatregel zijn de boten die zondag de bumping starten. Deze mogen voor de start van de bumping wel onder de brug door. 

Actuele werkzaamheden

Op 21 en 22 oktober vinden er inspectiewerkzaamheden plaats aan de Sowetobrug. Er ligt een werkponton in het water waardoor de doorvaart verminderd wordt tot 11 meter. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 uur en 16 uur. Buiten werktijd is de doorvaart vrij.

Daarnaast is bekend geworden dat de start van de werkzaamheden aan de Mandelabrug vanaf het water met twee maanden is verschoven. De beoogde startdatum is nu 1 februari 2020. We zijn nog in gesprek met gemeente en aannemers over de maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op het water te waarborgen. Hopelijk binnen afzienbare tijd daarover meer duidelijkheid.

Werkzaamheden Muntkade

Vanaf 2 september zal er 3 weken lang gewerkt worden tussen de Sowetobrug (trambrug) en de Muntbrug. Er komt een werkschip liggen, manoeuvreren en men is met een kraan in de weer. Er wordt vanaf ongeveer 07:00 uur gewerkt.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • snoeien begroeiing langs de Kanaalweg
  • traceren van kabels en leidingen op de bodem van het kanaal
  • het verwijderen van rommel uit het kanaal

De aannemer weet dat er door roeiers getraind wordt en houdt daarmee zoveel mogelijk rekening. Werkzaamheden vinden vooral overdag plaats. We vragen iedereen om goed op te letten!!

Later dit najaar start het vervangen van de kades tussen de Sowetobrug en de Muntsluis. We verwachten dat de impact hiervan beperkt zal zijn. Hou de website in de gaten!

Kanaalweg dicht

De voorbereidende werkzaamheden bij de Mandelabrug gaan van start. In de laatste week van augustus wordt het fietspad achter de Mandelabrug omgelegd, om ruimte te maken voor het werkterrein van de aannemers. Per 1 september gaat de Kanaalweg voor Villa Jongerius dicht. Fietsers worden vanaf de Balijebrug omgeleid over de Wilhelminalaan, Europaweg en Telligenlaan. Bij de Mandelabrug kom je weer op het kanaal. We zijn nog met de gemeente in gesprek over een kortere omleidingsroute. De afsluiting duurt tot het najaar van 2020. Meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/openbaar-vervoer/busbaan-dichterswijk/afsluiting-kanaalweg/

Overlast waterplanten

De overlast van de waterplanten wordt steeds groter. De werkgroep Merwedekanaal heeft afgelopen weken hierover contact gehad met Rijkswaterstaat, gemeente en hoogheemraadschap. Rijkswaterstaat brengt op dit moment in kaart wat er nodig is om de waterplanten te maaien. We hopen jullie op korte termijn te kunnen laten weten wat Rijkswaterstaat eraan gaat doen.

Verwacht: ongekende hinder vanwege werkzaamheden

Verwacht: ongekende hinder vanwege werkzaamheden

Binnenkort start de gemeente met de verbreding van de Nelson Mandelabrug om ruimte te maken voor de busbaan en een extra fietspad. Ongeveer tegelijkertijd legt de Jaarbeurs een nieuwe brug over het kanaal, direct ten noorden van de Nelson Mandelabrug. Deze werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren en zullen ongekende hinder veroorzaken voor ons roeiers. 

De Plannen

Om de busbaan Dichterswijk (Utrecht Centraal – Papendorp) mogelijk te maken moet de Nelson Mandelabrug (vanaf de loods direct na de Veilinghaven) aan beide kanten worden verbreed. In het midden komt de nieuwe busbaan, met aan weerszijden één rijstrook voor het overige autoverkeer en een fietspad voor beide rijrichtingen.

De Jaarbeurs legt direct ten noorden van de Mandelabrug een nieuwe brug met twee rijstroken aan. Deze brug is alleen bestemd voor het vrachtverkeer van en naar het Jaarbeursterrein en heet dan ook Expeditiebrug.

Het profiel van de Mandelabrug blijft zoals het nu is, hij wordt alleen aan beide kanten breder. Het profiel van de nieuwe Expeditiebrug wordt zoveel mogelijk hetzelfde als dat van de Mandelabrug. Zo komt de middenpijler precies in het verlengde van die van de Mandelabrug te staan en zullen de remmingswerken zo worden aangelegd dat ze het vaarverkeer op een natuurlijke manier onder beide bruggen leiden. De afstand tussen beide bruggen is zo klein mogelijk gehouden, maar het wordt toch een hindernis van in totaal zo’n zestig meter breed. Zie ook het plaatje.

Ze verwachten veel busverkeer en daarom wordt een onderdoorgang gemaakt voor verkeer dat de Kanaalweg volgt. Zo kunnen de coaches dus via die onderdoorgang onder beide bruggen door. Boven over kan ook: je rijdt dan door de nieuwe shared space voor Villa Jongerius en je hebt grote kans dat je moet wachten voordat je de busbaan kan oversteken.

De planning

Planning van bouwprojecten is altijd heel onzeker. Maar met wat we nu weten is de verwachting dat de bouwwerkzaamheden eind augustus, begin september gaan beginnen. Het gaat ongeveer een heel jaar duren, dus precies een roeiseizoen.

De verwachte hinder

Het is niet één aannemer die beide bruggen aanlegt, maar twee verschillende. Ze gaan weliswaar proberen om de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, maar het gegeven dat twee bruggen ongeveer tegelijk worden aangelegd betekent wel nog meer hinder.

Op het water

Het grootste deel van de bouwperiode zal één van de twee bruggaten van de Mandelabrug afgesloten zijn. Drie weekenden in mei en juni is de brug volledig gestremd. Dat gebeurt vanaf december ook af en toe voor korte tijd (max. een half uur) door de weeks. Tijdens werktijden (doorgaans tussen 7.00 en 16.00 uur) kan er van alles gebeuren in de buurt van beide bruggen, zowel op het water als op de kant. 

Op de kant

Het grootste deel van de bouwperiode is het kruispunt van de Kanaalweg met de weg over de Mandelabrug afgesloten. Normaal gesproken krijgen we dan weer te maken met dezelfde omweg als tijdens de Enecoboring, dus via de Overste den Oudenlaan. De gemeente bekijkt of een kortere omweg mogelijk is, maar we zullen op zijn minst om Villa Jongerius heen moeten fietsen. Direct voorbij de Mandelabrug komt een werkterrein op de kant: daar wordt de Kanaalweg tijdelijk omheen gelegd. Waarschijnlijk is er vanaf dat traject van ongeveer 150 meter beperkt zicht op het water.

Extra aandacht nodig voor de veiligheid

Je zou kunnen zeggen dat we er tijdens de bouwperiode een extra brug met één bruggat bij krijgen. Daar de normale voorrangsregels hanteren is waarschijnlijk niet voldoende om het veilig te houden: het effect zal zijn dat dat ene bruggat zestig meter lang is en vanaf de loods vanuit een bocht wordt benaderd. De gezamenlijke besturen van de drie roeiverenigingen denken na over extra maatregelen om ervoor te zorgen dat we veilig kunnen blijven roeien.

Meer informatie

Medio augustus praten de bestuurders met een aantal actieve leden om over de maatregelen door te praten. Als we na de zomer meer details hebben over de planning en uit te voeren werkzaamheden, zullen we iedereen nader informeren over wat ons te wachten staat.

Verwacht: ongekende hinder door werkzaamheden

Verwacht: ongekende hinder door werkzaamheden

Verwacht: Ongekende hinder door bouwwerkzaamheden

Binnenkort start de gemeente met de verbreding van de Nelson Mandelabrug om ruimte te maken voor de busbaan en een extra fietspad. Ongeveer tegelijkertijd legt de Jaarbeurs een nieuwe brug over het kanaal, direct ten noorden van de Nelson Mandelabrug. Deze werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren en zullen ongekende hinder veroorzaken voor ons roeiers.

Abonneren op deze RSS feed
  • 1
  • 2