Roeien

Werkgroep Merwedekanaal

Werkgroep Merwedekanaal

De Merwedekanaalzone is een belangrijk ontwikkelgebied voor de gemeente Utrecht. Na jaren van plannen maken zijn de eerste zichtbare werkzaamheden in 2018 gestart. De komende 10 jaar zal het gebied een enorme transformatie ondergaan. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je vragen? Hoor of zie je bijzonderheden? Stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werkgroep Merwedekanaal

Het Merwedekanaal is het enig trainingswater in de stad. We zijn daarom zeer alert op de ontwikkelingen. De werkgroep Merwedekanaal richt zich op de praktische zaken. We bezoeken informatiebijeenkomsten en brengen daar de roeibelangen onder de aandacht. We houden zicht op de formele procedures en bereiden zienswijzen en bezwaren voor. We zijn in gesprek met de omgevingsmanagers en aannemers om bij de planvorming betrokken te zijn en hinder voor de roeiers en coaches te minimaliseren.

De werkgroep bestaat uit 6 personen en is een samenwerking van Viking, Orca en Triton. Iedere vereniging levert 2 leden. Voor Viking zijn dit Esther van Bostelen en Leendert Odijk. Alle projecten zijn onderverdeeld; van de Muntsluis tot de Noordersluis. Ook onderhouden we de contacten met de havenmeester en Rijkswaterstaat over de reguliere onderhoudswerkzaamheden en staat van het water en kades.

Gebruikersoverleg Merwedekanaal

Samen met SUWO (Stedelijk Utrechts Woonschepen Overleg) organiseren we het gebruikersoverleg. Minimaal 2x per jaar komen alle gebruikers van het kanaal bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken en onderlinge afstemming te zoeken. Aan tafel zitten de watergroepen van de scouting, Sloeproeivereniging Utrecht, de historische schepen van de Veilinghaven, zeilschool Lombok, de Kleine botenclub Utrecht, SUWO, bewoners Muntkom, Viking, Orca, Triton, Rijkswaterstaat en de havenmeester.  

Actualiteit

Werkzaamheden Muntkades

Voorbereidende werkzaamheden zijn gereed. Najaar 2019 start het vervangen van de kades tussen de Sowetobrug en de Muntsluis. We verwachten dat de impact hiervan beperkt zal zijn. Hou de website in de gaten! 

Verbreding Nelson Mandelabrug

September 2019 is de gemeente gestart met de verbreding van de Nelson Mandelabrug om ruimte te maken voor de busbaan en een extra fietspad. Deze werkzaamheden gaan een jaar duren en zullen ongekende hinder veroorzaken voor ons roeiers. En we zullen veel aandacht moeten besteden aan de veiligheid op dat toch al moeilijke punt.

De plannen

Om de busbaan Dichterswijk (Utrecht Centraal – Papendorp) mogelijk te maken moet de Nelson Mandelabrug (vanaf de loods direct na de Veilinghaven) aan beide kanten worden verbreed. In het midden komt de nieuwe busbaan, met aan weerszijden één rijstrook voor het overige autoverkeer en een fietspad voor beide rijrichtingen.

Het profiel van de Mandelabrug blijft zoals het nu is, hij wordt alleen aan beide kanten breder. Vanwege de vele bussen over de brug wordt een fiets onderdoorgang gemaakt voor verkeer dat de Kanaalweg volgt. Zo kunnen de coaches dus via die onderdoorgang onder de brug door. Boven over kan ook: je rijdt dan door de nieuwe shared space voor Villa Jongerius en je hebt grote kans dat je moet wachten voordat je de busbaan kan oversteken.

De plannen voor een extra brug naast de Mandelabrug zijn vooralsnog uitgesteld. Dit is de zogenaamde expeditiebrug voor de Jaarbeurs.

De planning

Planning van bouwprojecten is altijd heel onzeker. Op de kant zijn de werkzaamheden begonnen. Op het water is de start uitgesteld. Nieuwe startdatum is nu 1 februari 2020. Dan zal een maand alleen het westelijke bruggat open zijn (aan de kant van de villa). Daarna zal alleen het oostelijke bruggat open zijn. Dit houdt aan totdat de werkzaamheden klaar zijn. Verwachte einddatum is september 2020.

De verwachte hinder

Op het water

Gedurende de bouwperiode zal slechts één van de twee bruggaten van de Mandelabrug beschikbaar zijn. We zijn nog met de gemeente Utrecht en de aannemerscombinatie in gesprek om te kijken hoe we de hinder zo klein mogelijk kunnen maken. Extra veiligheidsmaatregelen zijn nodig. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt. Ook komen er afspraken over wanneer we het wel en wanneer we het niet veilig vinden om onder de brug door te varen. Daarover later meer. 

Op de kant

Het grootste deel van de bouwperiode is het kruispunt van de Kanaalweg met de weg over de Mandelabrug afgesloten. De omleiding gaat vanaf de Balijebrug en via de Overste den Oudenlaan. Een kortere omweg bleek niet mogelijk. Direct voorbij de Mandelabrug komt een werkterrein op de kant: daar wordt de Kanaalweg tijdelijk omheen gelegd. Waarschijnlijk is er vanaf dat traject van ongeveer 150 meter beperkt zicht op het water.

Omgevingsvisie 2 Merwedekanaalzone (uitwerkingsplan)

De Merwedekanaalzone is een van de ontwikkelgebieden van de gemeente Utrecht. Het is de bedoeling dat er in het gebied langs het Merwedekanaal 6.000 tot 10.000 nieuwe woningen komen. In februari 2018 heeft de gemeenteraad de MER en omgevingsvisie 1 vastgesteld. Begin 2020 wordt omgevingsvisie 2 verwacht; het uitwerkingsplan. Tegelijk met dit plan worden ook de uitkomsten van het onderzoek naar het aantal aan te leggen bruggen verwacht. De uitkomst hiervan is voor de roeiers van groot belang. De bruggen zijn veel besproken. Weerstand is er niet alleen van de roeiers, maar ook van de bewoners van de Rivierenwijk, bewoners van de woonarken, de sloeproeiers en waterscouting.

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/merwedekanaalzone/

Doortrekken Leidsche Rijn

Na de zomervakantie van 2019 verwachten we het programma van eisen voor de herinrichting van het Westplein en de Graadt van Roggenweg. Onderdeel van dit plan is het doortrekken van de Leidsche Rijn. Zodra de stukken ter inzage liggen kunnen we als roeiverenigingen formeel onze zienswijze inbrengen. In deze zienswijze gaan we in op de impact van de plannen op het roeien en komen we op voor onze roeibelangen. 

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/beurskwartier-en-lombokplein/lombokplein-herinrichting/

Plan Wilhelminawerf

Tussen de Balijebrug en de Eneco warmtecentrale gaat gebouwd worden aan 4 appartementengebouwen. Ook komen er een (privé)binnenhaven en een horecavoorziening. De Utrechtse roeiverenigingen hebben een procedure gestart bij de Raad van State. De bezwaren zijn helaas niet-ontvankelijk verklaard. De bouwfase is inmiddels gestart.

Voor meer informatie: https://wilhelminawerf.nl/home