Roeien

Pilot de Doorslag 2022

Het Utrechtse roeiwater, waaronder het Merwedekanaal, wordt door steeds meer recreatieve sporters intensief gebruikt. De verwachting is dat de drukte op het water in de komende jaren alleen maar zal toenemen door onder meer nieuwe woonwijken langs het kanaal en de bouw van twee extra bruggen over het Merwedekanaal. Vandaar dat het bestuur van Viking een werkgroep samenstelde om alternatieve roeilocaties voor recreatief roeien te verkennen in Utrecht en de directe omgeving.

Vanuit dit traject start een pilot waarin tot eind 2022 gekeken wordt of er voldoende interesse is voor het roeien op een alternatieve locatie en wat daarbij belangrijke factoren zijn. Hiervoor werken we samen met roeivereniging ‘De Doorslag’ in Nieuwegein. De ’Modi’ (C4+) wordt daartoe bij ‘De Doorslag’ neergelegd.

Vanuit deze pilot is het vanaf 30 april mogelijk om via het Viking reserveringssysteem E-captain de Modi te reserveren op de locatie van De Doorslag.

Reserveren

Reserveren van de Modi gaat op de reguliere manier via e-captain. Het is niet nodig en niet mogelijk om de reservering vanuit de locatie van De Doorslag te bevestigen. Reserveren kan in blokken van 1,5 uur gedurende de reguliere openingstijden van de Doorslag.

  • Zaterdagmorgen (08.30 – 12.00 uur)
  • Zondagmorgen (08.30 – 14.00 uur)

Registratie

Tijdens de pilot wordt gevraagd om je op de locatie van “de Doorslag” te registreren (in de bestuurskamer). Daarmee behouden zij overzicht en hebben ook wij informatie om tijdens de pilot het gebruik te monitoren en achteraf een gerichte evaluatie uit te voeren (toestemming hiervoor vragen).

Huishoudelijk Reglement en veiligheid (2 documenten)

Leden van Viking krijgen via de nieuwsbrief een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement van De Doorslag en het document ‘Veilig roeien op het water van De Doorslag’. Deze documenten zijn ook te raadplegen via de website van Viking. Er zijn ook exemplaren van “Veilig roeien op het water van De Doorslag” beschikbaar in het Walhalla en in de Modi.

De leden van Viking houden zich aan het Huishoudelijk Reglement en het Veiligheidsdocument en  volgen aanwijzingen van het bestuur, de roeicommissie en instructeurs van De Doorslag op. Als een Viking-lid zich niet conform het Huishoudelijk Reglement / regels van De Doorslag en van de KNRB houdt, kan dit de toegang tot de roeilocatie worden geweigerd. Het bestuur van De Doorslag maakt dit ook kenbaar aan het bestuur van Viking. Als dit zich vaak voordoet heeft De Doorslag het recht om de pilot per direct te beëindigen. Het bestuur communiceert dit met opgaaf van redenen aan het bestuur van Viking.

Kleedkamers, kluisjes, douches

Op de begane grond van de accommodatie van de Doorslag zijn dames en heren kleedkamers met kluisjes aanwezig. Vanuit de gang bij de kleedkamers is een directe toegang tot de loods met de boten.

Toegang

Tijdens de tijdsvensters binnen de pilot zijn de faciliteiten (kleedkamers, botenloods en kantine) toegankelijk voor leden van Viking zonder specifieke codes of sleutels.

Kantine/Koffie

In de kantine gebruikt De Doorslag consumptiekaarten van € 20,- per stuk, waarop verbruik van koffie / thee / koek per keer € 0,50 wordt ‘afgestreept’.  De kosten van de genoten consumpties worden door De Doorslag gefactureerd aan Viking. Vikingleden wordt gevraagd bij het eerst volgende bezoek aan het Walhalla het aantal bij De Doorslag genuttigde consumpties af te rekenen. Hierbij vertrouwen wij op uw eerlijkheid.

Schade

Schades etc kunnen net als bij de andere boeten in e-captain of in de app gemeld worden.

De boot is, indien deze bij De Doorslag ligt, casco verzekerd tot maximaal de dagwaarde. De WA verzekering blijft onverkort van kracht, ongeacht waar in Europa de boot zich bevindt.

Roeiwater

Het directe roeiwater van de Doorslag strekt zich richting het zuiden uit tot aan de Lek en de haven van Vreeswijk (ca. 2 km).  In deze richting is het mooi open roeiwater. Halverwege kun je links onder de Amaliabrug door naar de oude sluis in Vreeswijk. 

Richting Utrecht kun je via de Blauwebrug (Jutfaas) tot aan de sluis aan de Noordzijde van Nieuwegein roeien. Dat is ongeveer 4 kilometer. En terug natuurlijk. Halverwege in de grote bocht tref je links na de fabriek van Henkel een smalle doorvaart via een oude sluis naar het water De Doorslag. Deze leidt je naar de Hollandse IJssel. Je moet dan wel twee lage bruggen liggend onderdoor.  De Hollandse IJssel kun je opvaren naar IJsselstein en verder door naar Montfoort en zelfs Gouda! Na Montfoort kom je nog een uitspanning, Marnemoende, tegen voor een versnapering.

In vergelijking met het Viking roeiwater zijn er twee belangrijke verschillen waarvan het belangrijk is je bewust te zijn. Het voornaamste roeiwater van de Doorslag is breed en diep, waardoor je niet langs de kant kunt staan. Als je een langere tocht (over De Doorslag naar de Hollandse IJssel) wil maken zijn er twee bruggen waar je liggend onderdoor moet varen.

Route

De accommodatie van de Doorslag is onderdeel van de gemeentewerf van Nieuwegein. Het adres is Utrechthaven 1, 3433 PN Nieuwegein. Op het terrein zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Vanaf Viking is het circa 6 km fietsen naar de Doorslag.