Roeien

Wedstrijdcommissie

Wat doet de wedstrijdcommissie?

De wedstrijdcommissie wil de roeiers zo goed mogelijk faciliteren in het roeien van wedstrijden. Wedstrijdroeiers trainen intensief en krijgen goede begeleiding om Viking op alle niveaus te kunnen vertegenwoordigen.

De wedstrijdcoaches hebben regelmatig overleg met de wedstrijdcommissie. Hierbij bespreken wij de schema’s, trainingstijden, wedstrijden, verdeling van de wedstrijdboten, indoor, krachttraining, ergometertrainingen en eventuele knelpunten. Daarnaast regelt de wedstrijdcommissie de inschrijvingen en het botentransport voor wedstrijden.

Voor de veteranen wordt er jaarlijks (september) een informatie-avond gehouden over: wedstrijdkalender voor veteranen, indoor, sportkeuring, procedure om aan wedstrijden mee te kunnen/mogen doen. Verder onderhoudt de wedstrijdcommissie contact met de ploegcoördinator over de aanvragen van boten, inschrijvingen, transporten en rekeningen.

Wedstrijdafdeling

De wedstrijdafdeling van Viking bestaat uit vier groepen roeiers:

 1. junioren wedstrijdroeiers
 2. senioren wedstrijdroeiers
 3. veteranen roeiers
 4. clubroeiers/ROW-roeiers

Van de wedstrijdroeiers (vooral junioren bij Viking) wordt verwacht dat zij zo’n 4-8x per week trainen. De intensiteit is afhankelijk van de leeftijdscategorie. Zij zullen ook naast de boottraining meedoen aan de indoor, ergometertrainingen en krachttraining (17,18-jarigen).
Veteranen en ROW-roeiers moeten ten minste 3x per week trainen om serieus te kunnen deelnemen aan wedstrijden.

Vraag en antwoord

Onder vraag en antwoord staat informatie over deelname en kosten van wedstrijden, de boottoekenning, het Viking tenue en de sportkeuring.


Aanmelding Viking wedstrijden

Hier kun je je aanmelden voor de wedstrijden (waarvoor boottransport vanuit Viking beschikbaar is) of bumpings

Aanmelden

Indoortraining

De indoortraining is een conditietraining (al dan niet begeleid door muziek), voor iedereen die zijn of haar (roei)conditie moet/wil verbeteren.

Meer info

Word (assistent-) coach

Er zijn bij Viking (jeugd-)leden die op zo’n hoog mogelijke niveau de competitie willen aangaan. Wij willen hen graag blijven ondersteunen en ook andere leden stimuleren om aan wedstrijden deel te nemen.

Meer info

Veelgestelde vragen

Hoe worden boten aan ploegen/individuen toegekend?

De wedstrijdcommissaris wijst het materiaal toe, indien nodig in samenspraak met de materiaalcommissaris. Materiaal wordt altijd toegewezen voor één of meerdere wedstrijden en de daaraan voorafgaande trainingsperiode. Gedurende deze toewijzingsperiode krijgt een ploeg de mogelijkheid om (met enige voorrang) de boot te gebruiken, maar altijd in overleg met de wedstrijd- c.q. materiaal commissaris. Bij de toewijzing spelen resultaten op wedstrijden (o.a. bumping) mee. De wedstrijdcommissie verzorgt de botentoewijzing van alle nationale en ROW-wedstrijden. Botentoewijzing voor marathonwedstrijden gaat via de marathoncommissie.

Kan ik ook op een van de ergometers roeien?

Viking heeft voor leden 8 ergometers ter beschikking. Reserveren van deze ergometers gaat op dezelfde manier als de reservering van de boten, namelijk via e-captain Maximaal 8 dagen van tevoren kun je een ergometer reserveren. Je kunt ook een vrije ergometer gebruiken, die je vastlegt in e-captain

De junioren die wedstrijdroeien en andere wedstrijdploegen kennen vaste tijden waarop zij gebruik maken van enkele of alle ergometers. Deze trainingstijden worden in overleg met de Wedstrijdcommissie vastgesteld en in samenspraak met de materiaalcommissie in het reserveringssysteem geblokkeerd.

Waarom is er een sportkeuring voor wedstrijdroeiers?

Bij Viking kennen we wedstrijd- en jeugdroeiers en veteranen die – al dan niet regelmatig – een wedstrijd starten. Als vereniging hebben wij een verantwoordelijkheid om roeiers te wijzen op de risico’s van (intensief) sporten. Om aansprakelijkheid te minimaliseren, dient een vereniging haar best te doen om er voor te zorgen dat alle roeiers worden gekeurd, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van hen voorp staat. De doelstelling van een sportkeuring is vast te stellen of een roeier in staat is om de fysieke prestatie te leveren die nodig is bij het roeien van wedstrijden en te wijzen op gezondheidsrisico’s. Voor de jeugdwedstrijdroeiers hanteert Viking de regel dat zij jaarlijks moeten worden gekeurd. Voor anderen ligt dat verschillend. We verwijzen naar de richtlijnen van de KNRB in deze. Deze richtlijnen zijn opgenomen bij de downloads. Enerzijds is Viking van oordeel dat een ieder een grote verantwoordelijkheid heeft voor het eigen welzijn en daarmee ook voor het ondergaan van een (sport)keuring. Op dit moment wordt gewerkt aan uitgangspunten om die verantwoordelijkheid ook expliciet te maken. Anderzijds wordt nagegaan of een service kan worden geboden bij de organisatie van een dergelijke keuring.

Overigens is het zo, dat afhankelijk van het soort zorgverzekering, de kosten geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Wat is de inschrijfprocedure voor wedstrijden?

Ploegen die willen deelnemen aan een wedstrijd moeten zich via het aanmeldformulier aanmelden.
De wedstrijdcommissaris moet de inschrijving 7 dagen vòòr de sluiting van de inschrijvingsdatum van de betreffende wedstrijd hebben ontvangen. Zie voor de exacte deadline van de inschrijving ook het aanmeldformulier. Voor de data van de wedstrijden verwijzen we naar de roeikalender van de knrb.

Wat is de voorgeschreven Vikingkleding?

Het maakt niet uit welke catagorie je start, als je maar uniform gekleed bent in Vikingtenue. Dus of allemaal in roeipakje of allemaal in T-shirt. Maar niet één in hemdje(pakje) en de ander in T-shirt. Van belang is ook dat de onderkleur hetzelfde is, bijvoorbeeld allemaal zwart of allemaal wit. Hetzelfde geldt voor de broeklengte, die is niet van belang, als het maar dezelfde kleur is. Achterliggende idee is dat je over kleur afspraken kunt maken, niet of iemand het snel warm of koud heeft.

Vikingtenue:
 • Zwarte (lange)broek met Vikinghemd met daaronder uniforme kleur lange-mouwen-shirt (zwart of wit)
 • Zwarte (lange)broek met VikingT-shirt met daaronder uniforme kleur lange-mouwen-shirt (zwart of wit)
 • Of Viking wedstrijdroeipakje met daaronder uniforme kleur lange broek en uniforme kleur lange-mouwen-shirt (zwart of wit)

Hieronder de KNRB bepalingen:
Artikel 8. Roeitenue
 1. Roeiers en stuurlieden van verenigingsploegen en combinatie ploegen moeten tijdens een race per vereniging, in die ploeg, uniform gekleed zijn en wel tenminste in het voor de eigen vereniging voor-geschreven roeitenue, zoals dit is goedgekeurd door het bestuur ingevolge de bepalingen van het HR.
 2. Stuurlieden mogen – in afwijking van lid 1 – een clubblazer met licht overhemd en clubdas, alsmede een bij dit tenue horende pantalon dragen.
 3. Het voor de eigen vereniging voorgeschreven roeitenue kan verschillen in de uitvoering (shirt met en zonder mouwen en met broek, roeipakje, etc.).
 4. Alle ploegleden van één vereniging in één ploeg dragen tijdens de races een identiek roeitenue, zowel in kleur, ontwerp als uitvoering.
 5. Ieder ploeglid kan bepalen of hij extra kleding draagt onder het roeitenue. Voor zover extra onderkleding wordt gedragen moet dat tijdens een race per vereniging, in die ploeg, uniform in kleur en uitvoering zijn. De lengte van broekspijpen en mouwen van deze extra kleding is vrij.
 6. Bij het oproeien is de kleding geheel vrij, met dien verstande dat rugnummers (indien van toepassing) steeds goed zichtbaar dienen te worden gedragen.

Wat zijn de kosten voor deelname aan wedstrijden?

Aan het roeien van wedstrijden zijn kosten verbonden voor inschrijving en/of botentransport. Voor junioren neemt Viking de kosten voor haar rekening. De veteranen en ROW-roeiers betalen de kosten voor inschrijving en botentransport. Er is een uitzondering op deze regel: voor de Heineken Roeivierkamp en de Head of the River op de Amstel betaalt Viking de inschrijfkosten.

In welke leeftijdsklasse start ik op een wedstrijd?

De wedstrijdcommissie krijgt regelmatig vraag in welke leeftijdscategorie gestart zal worden. Deze informatie is te vinden op de website van de knrb. Via deze link kom je direct op de juiste pagina uit.

Wedstrijdcommissie

 • Simon Glazenborg
 • Monique Heida
 • Edger Tiemens
 • Guus Welter (wedstrijdcommissaris)
 • Linda Dorrestein


Mail voor vragen en suggesties: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..