Roeien

Wedstrijd

Wedstrijd

Wedstrijdafdeling

De wedstrijdafdeling van Viking bestaat uit drie groepen roeiers:

  1. junioren wedstrijdroeiers
  2. veteranen roeiers
  3. clubroeiers/ROW-roeiers

Van de wedstrijdroeiers (vooral junioren bij Viking) wordt verwacht dat zij zo’n 4-8x per week trainen. De intensiteit is afhankelijk van de leeftijdscategorie. Zij zullen ook naast de boottraining meedoen aan de indoor, ergometertrainingen en krachttraining (17,18-jarigen).
Veteranen en ROW-roeiers moeten ten minste 3x per week trainen om serieus te kunnen deelnemen aan wedstrijden.

Wat doet de wedstrijdcommissie?

De wedstrijdcommissie wil de roeiers uit de wedstrijdgroepen zo goed mogelijk faciliteren in het roeien van wedstrijden. Wedstrijdroeiers trainen intensief en krijgen goede begeleiding om Viking op alle niveaus te kunnen vertegenwoordigen.

De wedstrijdcoaches hebben regelmatig overleg met de wedstrijdcommissie. Hierbij bespreken wij de schema’s, trainingstijden, wedstrijden, verdeling van de wedstrijdboten, indoor, krachttraining, ergometertrainingen en eventuele knelpunten. Daarnaast regelt de wedstrijdcommissie de inschrijvingen en het botentransport voor wedstrijden.

Voor de veteranen wordt er jaarlijks (september) een informatie-avond gehouden over: wedstrijdkalender voor veteranen, indoor, sportkeuring, procedure om aan wedstrijden mee te kunnen/mogen doen. Verder onderhoudt de wedstrijdcommissie contact met de ploegcoördinator over de aanvragen van boten, inschrijvingen, transporten en rekeningen.

Veelgestelde vragen (F.A.Q.)

Onder veelgestelde vragen staat informatie over deelname en kosten van wedstrijden, de boottoekenning, het Viking tenue en de sportkeuring.