Vereniging

Materiaal

Materiaal

Wat doet de materiaalcommissie?

Wij houden de Vikingvloot in optimale conditie zodat alle Vikingleden in uitstekend materiaal kunnen roeien. Daarvoor schaffen wij nieuwe boten aan, repareren en onderhouden de boten, en besteden de reparatie van boten uit. Natuurlijk is hiervoor niet alleen de inzet van de commissie nodig, maar ook die van alle leden van Viking! Van alle roeiers wordt verwacht dat zij verantwoord en zorgvuldig met hun boten omgaan, zodat schades en kosten beperkt blijven. En natuurlijk ben je welkom op dinsdagavond om 20.00 uur om mee te helpen klussen.

Materiaalavonden

Iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 uur is de materiaalcommissie in de loods aan het werk. De gemelde mankementen worden gerepareerd. Kleine schades kunnen vaak ook ter plekke worden gerepareerd. Daarnaast wordt er continu gewerkt aan het standaard onderhoud van de boten en alle riemen. Verder verzorgt de materiaalcommissie de ergometers, de botenwagen, het beheer van de borgartikelen (tempometers, intercoms en coxboxen), onderhoud van de binnenbak en inrichting van de werkplaats en loods.

Materiaaldagen

Twee keer per jaar organiseert de materiaalcommissie de materiaaldagen op een woensdagochtend en een zaterdag. Zoveel mogelijk boten krijgen een grondige beurt door de roeiers, de loods wordt opgeruimd en kleine mankementen worden gerepareerd. De inzet van alle Vikingleden is hard nodig om de Vikingvloot in goede conditie te houden, dus ook jouw inzet is nodig! Verder is het gewoon gezellig en goed voor de contacten.

Mankementen en schades

Controleer altijd voordat je gaat roeien of je boot in orde is! Mankementen (slijtage aan het materiaal door het normale gebruik) die je constateert, meld je via het reserveringssysteem (klik hier voor een handleiding) of mail je aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Iedere dinsdagavond is de materiaalcommissie op de loods. Zij neemt onder andere de lijst van gemelde mankementen door. Kleine klusjes worden nog diezelfde avond gedaan en bij grotere mankementen bekijkt de commissie of de boot wel of niet in de vaart kan blijven.

Schades (door aanvaring met vast of varend object, op het water of op het land) die ontstaan, moeten via het schadeformulier gemeld worden. Het schadeformulier moet binnen 2 dagen worden gemaild aan de materiaalcommissaris. Indien nodig wordt contact opgenomen met de veroorzaker of betrokkene over de toedracht van de schade. Daarna wordt bekeken of Viking de boot zelf kan repareren of dat de reparatie moet worden uitbesteed. De materiaalcommissaris zorgt via de penningmeester voor eventuele schadeafhandeling via onze verzekering of aansprakelijkheidsstelling. Bij verwijtbaar handelen door de bemanning krijgt het bestuur het advies maatregelen te nemen tegen de veroorzaker. Dit bestaat meestal uit het geheel of gedeeltelijk vergoeden van de schade.

Materiaalcommissie

De materiaalcommissie bestaat uit een groep actieve klussers en de materiaalcommissaris, die iedere dinsdagavond de handen uit de mouwen steken. De huidige samenstelling van de commissie staat hier.

Botenplan

Jaarlijks maakt de materiaalcommissaris ook een jaarplan en begroting voor het komend jaar, het zogenaamde Botenplan. Bij het opstellen van het plan worden de volgende punten meegenomen:

 • het door de AV goedgekeurde Botenplan van het lopend jaar
 • de recente schouw van de vloot door de materiaalcommissie
 • de overeengekomen budgetruimte
 • de relevante wensen van de overige commissies en leden
 • Het eerste concept Botenplan wordt voorgelegd in de najaarsvergadering van de commissies. De suggesties en opmerkingen uit die vergadering worden vervolgens zoveel als mogelijk verwerkt, waarna het Botenplan ter goedkeuring aan het bestuur wordt gezonden. In de bestuursvergadering rond de jaarwisseling wordt het Botenplan definitief gemaakt. Het plan wordt vervolgens voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. In die AV legt de materiaalcommissaris ook verantwoording af voor het Botenplan van het voorgaande jaar.

Veel gestelde vragen

 1. Wat moet ik doen als er schade is ontstaan?
  Pak een schadeformulier bij de computerschermen in de loods, of download deze. Mail het ingevulde schadeformulier binnen 2 dagen naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit is belangrijk omdat een boot soms uit de vaart genomen moet worden, en omdat er soms nieuwe onderdelen besteld moeten worden (levertijd), of de reparatie zelfs uitbesteed moet worden.
 2. Hoe krijg ik een (nieuwe) tag?
  Voor een tag kun je op de materiaalavond (iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 uur) langskomen op de loods. De materiaalcommissaris maakt de tag ter plekke aan. Een eerste tag is gratis. Bij verlies kost een nieuwe tag €5, liefst contant te voldoen (pinnen kan alleen in het weekend als de bar open is).
 3. Hoe kan ik een tempometer / intercom / coxbox lenen?
  Mail de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om te vragen of het gewenste artikel beschikbaar is. Vermeld hierbij ook voor welke boot je het nodig hebt. Je krijgt dan zo snel mogelijk een mail terug over de beschikbaarheid. In het geval het gewenste artikel beschikbaar is, moet hiervoor eerst een borg betaald worden. Het borgbedrag is €150 en moet overgemaakt worden op rekeningnummer NL57INGB0000061947 t.n.v. URV Viking. De materiaalcommissaris spreekt met je af op welke dinsdagavond je het borgartikel kunt komen ophalen. Hiervoor moet je een printje van de overschrijving van de borg meebrengen.

Aansprakelijkheid

Viking heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerden voor derden geleden schade (inclusief gevolgschade en smartegeld) als gevolg van:

 • Letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood tot gevolg hebbend (personenschade);
 • Beschadiging, vernietiging en verdwijning , verontreiniging, verlies of het vuil worden van zaken etc (zaakschade).

Schade aan eigendommen van de aansprakelijk gestelde verzekerde wordt niet als zaakschade beschouwd. Opzettelijk veroorzaakte schade is uitgesloten. Verder is er een eigen risico van 125 euro per aanspraak voor zaakschade. De verzekerde is URV Viking (dat wil zeggen de vereniging, het bestuur en de bestuursleden als zodanig, de leden van de vereniging als zodanig en één ieder die zich - al dan niet tegen betaling - inzet voor de behartiging van de belangen van de verzekerden). 

Het is dus aan te bevelen de eigen WA-verzekering te checken. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren sluit in het algemeen schade, veroorzaakt door vaartuigen uit. Echter, bij de meeste polissen wordt het weer ingesloten als men gebruik maakt van een roeiboot.

 
Mankementen en schades
Controleer altijd voordat je gaat roeien of je boot in orde is! Mankementen (lichte schade aan het materiaal) die je constateert, noteer je in het mankementenschrift dat bij het afschrijfboek ligt. Iedere dinsdagavond is de Materiaalcommissie op de loods. Zij neemt onder andere het mankementenschrift door. Kleine klusjes worden nog diezelfde avond gedaan en bij grotere mankementen bekijkt de commissie of de boot wel of niet in de vaart kan blijven.
 
Alle schades moeten door de veroorzaker of betrokkene via het speciale schadeformulier  (te vinden onder Downloads van de Materiaalcommissie) worden gemeld aan de Materiaalcommissaris. Hij neemt contact op met de veroorzaker of betrokkene over de toedracht van de schade. Dan bekijkt hij of Viking de boot zelf kan repareren of dat de reparatie moet worden uitbesteed. De Materiaalcommissaris zorgt via de penningmeester voor schadeafhandeling via onze verzekering of aansprakelijkheidsstelling. Bij grove nalatigheid krijgt het bestuur het advies maatregelen te nemen tegen de veroorzaker.


Sportkeuring
Bij Viking kennen we wedstrijd- en jeugdroeiers en veteranen die – al dan niet regelmatig – een wedstrijd starten. Als vereniging hebben wij een verantwoordelijkheid om roeiers te wijzen op de risico’s van (intensief) sporten. Om aansprakelijkheid te minimaliseren, dient een vereniging haar best te doen om er voor te zorgen dat alle roeiers worden gekeurd. De doelstelling van een sportkeuring is vast te stellen of een roeier in staat is om de fysieke prestatie te leveren die nodig is bij het roeien van wedstrijden en te wijzen op gezondheidsrisico’s.

Voor de wedstrijd- en jeugdroeiers hanteert Viking de regel dat zij jaarlijks moeten worden gekeurd. Voor veteranen geldt een termijn van één keer per vijf jaar. Bij goedkeuring wordt een keuringsbewijs afgegeven welke wordt ingeleverd bij de wedstrijdcommissie.

 
Afhankelijk van het soort zorgverzekering, worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de eigen zorgverzekering.

Abonneren op deze RSS feed