Vereniging

Aansprakelijkheid

Viking heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerden voor derden geleden schade (inclusief gevolgschade en smartegeld) als gevolg van:

 • Letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood tot gevolg hebbend (personenschade);
 • Beschadiging, vernietiging en verdwijning , verontreiniging, verlies of het vuil worden van zaken etc (zaakschade).

Schade aan eigendommen van de aansprakelijk gestelde verzekerde wordt niet als zaakschade beschouwd. Opzettelijk veroorzaakte schade is uitgesloten. Verder is er een eigen risico van 125 euro per aanspraak voor zaakschade. De verzekerde is URV Viking (dat wil zeggen de vereniging, het bestuur en de bestuursleden als zodanig, de leden van de vereniging als zodanig en één ieder die zich - al dan niet tegen betaling - inzet voor de behartiging van de belangen van de verzekerden). 

Het is dus aan te bevelen de eigen WA-verzekering te checken. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren sluit in het algemeen schade, veroorzaakt door vaartuigen uit.

Aansprakelijkheid

Viking heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerden voor derden geleden schade (inclusief gevolgschade en smartegeld) als gevolg van:

 • Letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood tot gevolg hebbend (personenschade);
 • Beschadiging, vernietiging en verdwijning , verontreiniging, verlies of het vuil worden van zaken etc (zaakschade).

Schade aan eigendommen van de aansprakelijk gestelde verzekerde wordt niet als zaakschade beschouwd. Opzettelijk veroorzaakte schade is uitgesloten. Verder is er een eigen risico van 125 euro per aanspraak voor zaakschade. De verzekerde is URV Viking (dat wil zeggen de vereniging, het bestuur en de bestuursleden als zodanig, de leden van de vereniging als zodanig en één ieder die zich - al dan niet tegen betaling - inzet voor de behartiging van de belangen van de verzekerden). 

Het is dus aan te bevelen de eigen WA-verzekering te checken. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren sluit in het algemeen schade, veroorzaakt door vaartuigen uit. Echter, bij de meeste polissen wordt het weer ingesloten als men gebruik maakt van een roeiboot.

 
Mankementen en schades
Controleer altijd voordat je gaat roeien of je boot in orde is! Mankementen (lichte schade aan het materiaal) die je constateert, noteer je in het mankementenschrift dat bij het afschrijfboek ligt. Iedere dinsdagavond is de Materiaalcommissie op de loods. Zij neemt onder andere het mankementenschrift door. Kleine klusjes worden nog diezelfde avond gedaan en bij grotere mankementen bekijkt de commissie of de boot wel of niet in de vaart kan blijven.
 
Alle schades moeten door de veroorzaker of betrokkene via het speciale schadeformulier  (te vinden onder Downloads van de Materiaalcommissie) worden gemeld aan de Materiaalcommissaris. Hij neemt contact op met de veroorzaker of betrokkene over de toedracht van de schade. Dan bekijkt hij of Viking de boot zelf kan repareren of dat de reparatie moet worden uitbesteed. De Materiaalcommissaris zorgt via de penningmeester voor schadeafhandeling via onze verzekering of aansprakelijkheidsstelling. Bij grove nalatigheid krijgt het bestuur het advies maatregelen te nemen tegen de veroorzaker.


Sportkeuring
Bij Viking kennen we wedstrijd- en jeugdroeiers en veteranen die – al dan niet regelmatig – een wedstrijd starten. Als vereniging hebben wij een verantwoordelijkheid om roeiers te wijzen op de risico’s van (intensief) sporten. Om aansprakelijkheid te minimaliseren, dient een vereniging haar best te doen om er voor te zorgen dat alle roeiers worden gekeurd. De doelstelling van een sportkeuring is vast te stellen of een roeier in staat is om de fysieke prestatie te leveren die nodig is bij het roeien van wedstrijden en te wijzen op gezondheidsrisico’s.

Voor de wedstrijd- en jeugdroeiers hanteert Viking de regel dat zij jaarlijks moeten worden gekeurd. Voor veteranen geldt een termijn van één keer per vijf jaar. Bij goedkeuring wordt een keuringsbewijs afgegeven welke wordt ingeleverd bij de wedstrijdcommissie.

 
Afhankelijk van het soort zorgverzekering, worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de eigen zorgverzekering.

Regels & veiligheid

Regels & veiligheid

Vaarverbodschema

Vaarverbod achtergronden

Algemene aandachtspunten

 • Eerst kijken (en denken!) en dan doen
 • Blijf rondkijken
 • Extra opletten bij wegvaren, oversteken en bij het invallen van de schemer

Meer informatie

Vaarverbod

Binnen Viking gelden andere vaarverbod-afspraken dan bij Orca en Triton. Dit heeft onder andere te maken met andere keuzes voor het roeien na zonsondergang en roeien tijdens vorstperiodes. Daarom maakt Viking geen gebruik van het stoplicht aan de loods. Ieder lid dient zelf aan de hand van onderstaand stroomschema te beoordelen of er geroeid kan worden.

Op de loods hangt boven de computer het weerstation om de buitentemperatuur af te lezen. De temperatuurgrens is absoluut: de veiligheid van mens en materiaal bij Viking is een belangrijk goed en ook jouw verantwoordelijkheid. Wijs elkaar hierop en draag er samen zorg voor.

LET OP: het weerstation geeft de luchttemperatuur weer, niet de watertemperatuur. Realiseer je dat het water in de winter erg koud wordt en pas je roeigedrag daarop aan om je eigen veiligheid te waarborgen. Lees hieronder meer onder “Roeien en de kou”.

Samenvatting vaarregels

 • Goed zeemansschap: vóórkom aanvaring en neem het zekere voor het onzekere, bij twijfel niet roeien
 • Koers houden: houdt koers en snelheid als je niet wijkplichtig bent
 • Bij wijken: koers of snelheid veranderen om aanvaring te voorkomen, wijk duidelijk en tijdig
 • Stuurboordwal houden, inhalen aan bakboordzijde andere boot
 • Grote schepen hebben voorrandg
 • Voor kleine schepen onderling geldt:
  • Spierkracht wijkt voor zeilschip
  • Motorschip wijkt voor spierkracht
 • Stroomafwaarts (richting stad) heeft voorrang bij de bruggen
 • Wegvaren en aanleggen met de boeg naar de stad gericht
 • Bij wegvaren niet ronden voor het vlot
 • Binnenkomende boten hebben voorrang aan vertrekkende boten (in het water leggen)
Abonneren op deze RSS feed