Vereniging

Verwacht: ongekende hinder vanwege werkzaamheden

Verwacht: ongekende hinder vanwege werkzaamheden

Binnenkort start de gemeente met de verbreding van de Nelson Mandelabrug om ruimte te maken voor de busbaan en een extra fietspad. Ongeveer tegelijkertijd legt de Jaarbeurs een nieuwe brug over het kanaal, direct ten noorden van de Nelson Mandelabrug. Deze werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren en zullen ongekende hinder veroorzaken voor ons roeiers. 

De Plannen

Om de busbaan Dichterswijk (Utrecht Centraal – Papendorp) mogelijk te maken moet de Nelson Mandelabrug (vanaf de loods direct na de Veilinghaven) aan beide kanten worden verbreed. In het midden komt de nieuwe busbaan, met aan weerszijden één rijstrook voor het overige autoverkeer en een fietspad voor beide rijrichtingen.

De Jaarbeurs legt direct ten noorden van de Mandelabrug een nieuwe brug met twee rijstroken aan. Deze brug is alleen bestemd voor het vrachtverkeer van en naar het Jaarbeursterrein en heet dan ook Expeditiebrug.

Het profiel van de Mandelabrug blijft zoals het nu is, hij wordt alleen aan beide kanten breder. Het profiel van de nieuwe Expeditiebrug wordt zoveel mogelijk hetzelfde als dat van de Mandelabrug. Zo komt de middenpijler precies in het verlengde van die van de Mandelabrug te staan en zullen de remmingswerken zo worden aangelegd dat ze het vaarverkeer op een natuurlijke manier onder beide bruggen leiden. De afstand tussen beide bruggen is zo klein mogelijk gehouden, maar het wordt toch een hindernis van in totaal zo’n zestig meter breed. Zie ook het plaatje.

Ze verwachten veel busverkeer en daarom wordt een onderdoorgang gemaakt voor verkeer dat de Kanaalweg volgt. Zo kunnen de coaches dus via die onderdoorgang onder beide bruggen door. Boven over kan ook: je rijdt dan door de nieuwe shared space voor Villa Jongerius en je hebt grote kans dat je moet wachten voordat je de busbaan kan oversteken.

De planning

Planning van bouwprojecten is altijd heel onzeker. Maar met wat we nu weten is de verwachting dat de bouwwerkzaamheden eind augustus, begin september gaan beginnen. Het gaat ongeveer een heel jaar duren, dus precies een roeiseizoen.

De verwachte hinder

Het is niet één aannemer die beide bruggen aanlegt, maar twee verschillende. Ze gaan weliswaar proberen om de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, maar het gegeven dat twee bruggen ongeveer tegelijk worden aangelegd betekent wel nog meer hinder.

Op het water

Het grootste deel van de bouwperiode zal één van de twee bruggaten van de Mandelabrug afgesloten zijn. Drie weekenden in mei en juni is de brug volledig gestremd. Dat gebeurt vanaf december ook af en toe voor korte tijd (max. een half uur) door de weeks. Tijdens werktijden (doorgaans tussen 7.00 en 16.00 uur) kan er van alles gebeuren in de buurt van beide bruggen, zowel op het water als op de kant. 

Op de kant

Het grootste deel van de bouwperiode is het kruispunt van de Kanaalweg met de weg over de Mandelabrug afgesloten. Normaal gesproken krijgen we dan weer te maken met dezelfde omweg als tijdens de Enecoboring, dus via de Overste den Oudenlaan. De gemeente bekijkt of een kortere omweg mogelijk is, maar we zullen op zijn minst om Villa Jongerius heen moeten fietsen. Direct voorbij de Mandelabrug komt een werkterrein op de kant: daar wordt de Kanaalweg tijdelijk omheen gelegd. Waarschijnlijk is er vanaf dat traject van ongeveer 150 meter beperkt zicht op het water.

Extra aandacht nodig voor de veiligheid

Je zou kunnen zeggen dat we er tijdens de bouwperiode een extra brug met één bruggat bij krijgen. Daar de normale voorrangsregels hanteren is waarschijnlijk niet voldoende om het veilig te houden: het effect zal zijn dat dat ene bruggat zestig meter lang is en vanaf de loods vanuit een bocht wordt benaderd. De gezamenlijke besturen van de drie roeiverenigingen denken na over extra maatregelen om ervoor te zorgen dat we veilig kunnen blijven roeien.

Meer informatie

Medio augustus praten de bestuurders met een aantal actieve leden om over de maatregelen door te praten. Als we na de zomer meer details hebben over de planning en uit te voeren werkzaamheden, zullen we iedereen nader informeren over wat ons te wachten staat.