Vereniging

LET OP! Stremming Merwedekanaal

Expeditiebrug/Mandela: Binnen werktijd (ma-vr 7:00-16:00) is alleen de nevenvaart (Jongeriuszijde) beschikbaar. Dus extra opletten. Buiten werktijd zijn beide bruggaten open.
 
Muntbrug: Werktijd keren vóór de Muntbrug, buiten werktijd tot de sluis.
De werkzaamheden bij de Munt zijn grotendeels verplaatst. Er wordt nu gewerkt aan de kades tussen de Muntbrug en de sluis. Dit betekent voor de doorvaart het volgende:
  • Onder werktijd moeten alle boten keren voor de Muntbrug
  • Buiten werktijd kan men tot in de sluis roeien
Let hier goed op! Er liggen diverse schepen en pontons langs de oevers. Ook achter de Muntbrug.