Vereniging

Vaarverbod Nelson Mandelabrug

Wegens de bouw van de expeditiebrug bij Jaarbeurs geldt er onder werktijd een vaarverbod onder de Nelson Madelabrug door. Dit is de brug bij de Veilinghaven en Villa Jongerius. Buiten werktijd is 1 bruggat beschikbaar. Vanaf vrijdag 7 mei is buiten werktijd het gat aan Jaarbeurszijde vrij. Let op! Roeiers richting Munt hebben voorrang. Roeiers richting loods moeten wachten. Het zicht is slecht, dus pas goed op.

Van 7 mei t/m 18 juni is de situatie bij de brug als volgt:

  • Onder werktijd geldt een vaarverbod onder de Nelson Mandelabrug door
  • Buiten werktijd is alleen het gat aan Jaarbeurszijde vrij
  • Roeiers richting loods moeten voorrang verlenen

Hou je aan deze regels, ook al lijkt de doorvaart vrij. Er kunnen allerlei voorwerpen uitsteken of duikers in het water liggen: levensgevaarlijk! Werktijd = maandag t/m vrijdag tussen 7 uur en 16 uur.