Vereniging

VOORINSCHRIJVEN HEINEKEN ROEI4KAMP (DEADLINE 11-2) INSCHRIJVEN VIKING BUMPING DEADLINE (DEADLINE 6-2)

VOORINSCHRIJVEN HEINEKEN ROEI4KAMP (DEADLINE 11-2) INSCHRIJVEN VIKING BUMPING DEADLINE (DEADLINE 6-2)

De Heineken roeivierkamp (H4K) 12-13 maart
Uiteraard onder voorbehoud.... Er is beperkt plaats wat betekent dat er geloot gaat worden voor deelname waarvoor vóórinschrijving nodig is. De procedure is als volgt:
  • 11 februari deadline inschrijven Viking (voorlopige opgave namen en boten)
  • 21 februari sluiting voorinschrijving bij de H4K
  • 23 februari loting voorinschrijving voor startplekken - uitnodiging voor ingelote ploegen
  • 2 maart doorgeven definitieve boten en namen (ingelote ploegen) aan wedcie Viking
  • 9 maart sluiting definitieve inschrijving Heineken
Op de H4K website wordt gesproken over 'kwalificatieplekken' voor ploegen die een 'vorige editie' in bovenste helft veld eindigden. Het is ons nog niet duidelijk hoe dit jaar met deze regel wordt omgegaan.
 
Viking bumping zaterdag 26 februari
De Viking bumping staat, eveneens onder voorbehoud, gepland op zaterdag 26 februari. De deadline inschrijven is 6 februari zodat na de botentoewijzing nog 2 volledige weekenden beschikbaar zijn om te trainen in je iegen boot.
Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier op de website van Viking: