Vereniging

Zwemmers en andere obstakels

Met de zomerse temperaturen en de lange avonden is de drukte op het kanaal groot. Er zijn ook weer veel zwemmers. En hoewel zwemmen verboden is en hartstikke gevaarlijk als wij aan het roeien zijn, kunnen we niet veel anders dan extra goed opletten. Zoek het gevaar niet op. Minder snelheid en vaar met een grote boog om de zwemmers heen. Keer op zomerse avonden voor de Muntbrug. Blijf vriendelijk. Ga niet schreeuwen en schelden. Wil je toch wat zeggen: wijs de zwemmers dan rustig op het zwemverbod en gevaar. Geef gevaarlijke situaties door in de Vaar Melder van Rijkswaterstaat. Je kunt de app gemakkelijk downloaden op je telefoon.

Op zondag 12 juni wordt er een harpconcert gegeven in de Muntkom. Er geldt vanaf 20:15 uur een vaarverbod. Keer voor de Muntbrug. 

Tot slot zijn er werkzaamheden aan de waterzijde bij een van de woonarken in de bocht achter de Balijebrug. Wees alert op obstakels in het water. Stuur er ruim omheen en geef elkaar de ruimte als je richting loods wacht om onder de Balijebrug door te gaan

Werkgroep Merwedekanaal

Werkgroep Merwedekanaal

De Merwedekanaalzone is een belangrijk ontwikkelgebied voor de gemeente Utrecht. Na jaren van plannen maken zijn de eerste zichtbare werkzaamheden gestart. De komende 10 jaar zal het gebied een enorme transformatie ondergaan. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je vragen? Hoor of zie je bijzonderheden? Stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werkgroep Merwedekanaal

Het Merwedekanaal is het enig trainingswater in de stad. We zijn daarom zeer alert op de ontwikkelingen. De werkgroep Merwedekanaal richt zich op de praktische zaken. We bezoeken informatiebijeenkomsten en brengen daar de roeibelangen onder de aandacht. We houden zicht op de formele procedures en bereiden zienswijzen en bezwaren voor. We zijn in gesprek met de omgevingsmanagers en aannemers om bij de planvorming betrokken te zijn en hinder voor de roeiers en coaches te minimaliseren.

De werkgroep bestaat uit 6 personen en is een samenwerking van Viking, Orca en Triton. Iedere vereniging levert 2 leden. Vanuit Viking zijn dit Esther van Bostelen (tevens voorzitter van de werkgroep) en Lucrée van den Heuvel. Alle projecten zijn onderverdeeld; van de Muntsluis tot de Noordersluis. Ook onderhouden we de contacten met de havenmeester en Rijkswaterstaat over de reguliere onderhoudswerkzaamheden en staat van het water en kades.

Gebruikersoverleg Merwedekanaal

Vanuit de werkgroep organiseren we het gebruikersoverleg Merwedekanaal. Minimaal 2x per jaar komen alle gebruikers van het kanaal bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken en onderlinge afstemming te zoeken. Aan tafel zitten de watergroepen van de scouting, Sloeproeivereniging Utrecht, de historische schepen van de Veilinghaven, de reddingsbrigade, de Kleine botenclub Utrecht, SUWO, bewoners Muntkom, Viking, Orca, Triton, Rijkswaterstaat en de havenmeester.  

Actualiteit

Convenant voor behoud van de roeisport

De gemeente Utrecht en de Utrechtse roeiverenigingen Orca, Triton en Viking hebben een roeiwaterconvenant ondertekend. Daarmee bekrachtigen de gemeente en de roeiverenigingen afspraken om het roeien voor de stad Utrecht te behouden.

Het convenant bevat afspraken over nieuwe bruggen en behoud van de vaarbreedte, een veilig pad voor de coaches en monitoring van de veiligheid op het water. Daarnaast gaan gemeente en roeiverenigingen verkennen welke mogelijkheden de status “sportlandschap” biedt voor het kanaal en de parkzone ernaast.

We verwachten dat toproeiers door de stedelijke ontwikkelingen in de toekomst moeten uitwijken naar ander trainingswater. Als het drukker wordt op en langs het kanaal, kunnen zij hun trainingen niet meer veilig uitvoeren. In het convenant is afgesproken dat de roeiverenigingen een voorstel uitwerken voor realisatie en exploitatie van een accommodatie ter vervanging van de niet meer in Utrecht passende vaarbewegingen. De gemeente zoekt naar oplossingen om een bijdrage aan de financiering van de aanvullende locatie te realiseren.

Het convenant legt een belangrijke basis waarop de gemeente en roeiverenigingen met elkaar in gesprek blijven en samen toezien op een goede uitvoering van alle afspraken die zijn gemaakt. Lees hier het hele convenant.

Omgevingsvisie 2 Merwedekanaalzone (uitwerkingsplan)

De Merwedekanaalzone is een van de ontwikkelgebieden van de gemeente Utrecht. Het is de bedoeling dat er in het gebied langs het Merwedekanaal 6.000 tot 10.000 nieuwe woningen komen. In oktober 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de omgevingsvisie. Daarbij is onder meer afgesproken dat er 2 bruggen komen in plaats van 6 en dat er een coachpad beschikbaar moet blijven met goed zicht op het water. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant. Nu zijn we in gesprek over de inrichting van de oever, zodat het coachpad zo goed mogelijk behouden blijft. Lees in hier hoe wij het roeien willen behouden!

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/merwedekanaalzone/

Visie Stadwater Utrecht

Het wordt steeds drukker op de Utrechtse wateren. Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk inwoners van het water kunnen genieten, werkt de gemeente Utrecht aan een Visie Stadswater. Deze visie brengt in beeld hoe het openbare water wordt gebruikt en welke verbeteringen daarin mogelijk zijn. Alle inwoners en gebruikers van het water zijn uitgenodigd om mee te denken. De werkgroep is nauw betrokken bij dit proces. De visie is in november 2022 ter inzage gelegd. We zien een aantal pluspunten (zoals het handhaven van het zwemverbod), maar ook een aantal gemiste kansen. In 2023 wordt de visie vastgesteld en zijn hopelijk al onze punten meegenomen.

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/water/visie-stadswater/

Doortrekken Leidse Rijn

In maart 2021 is het programma van eisen voor de herinrichting van het Westplein en de Graadt van Roggenweg vastgesteld in de gemeenteraad (herinrichting Lombokplein). Onderdeel van dit plan is het doortrekken van de Leidse Rijn. Het doortrekken van de Leidse Rijn betekent een grote kans op meer vaarverkeer en mogelijk rondvaartboten op het Merwedekanaal. De roeiverenigingen zijn in de reactie ingegaan op de impact daarvan op het roeien en de veiligheid! De gemeenteraad heeft een motie aangenomen die het college oproept onderzoek te doen naar de veiligheid in de Muntkom. Voorstellen zijn in ontwikkeling. Het daadwerkelijk doortrekken van de Leidsche Rijn is inmiddels al wel een paar keer uitgesteld.

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/beurskwartier-en-lombokplein/lombokplein-herinrichting/

Ontwikkeling Beurskwartier

Gemeente Utrecht en Jaarbeurs hebben plannen gepubliceerd voor het herinrichten van het Beurskwartier. Het Merwedekanaal loopt dwars door het plangebied. Gemeente en Jaarbeurs hebben de roeiverenigingen al vroegtijdig betrokken in dit proces. De werkgroep onderhoud deze contacten. Vanwege de COVID-19 pandemie zijn de plannen stil komen te liggen.

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/beurskwartier-herinrichting/

Abonneren op deze RSS feed