Vereniging

bestuur

Beveiliger ingehuurd voor CTB controle

19 november werd bekend dat sportverenigingen van de gemeente elk €2500 ontvangen om de CTB-controle in te richten. Orca, Triton en Viking organiseerden de CTB-controle al gezamenlijk en hebben nu afgesproken om gezamenlijk een beveiliger in te huren. Dit geldt vooralsnog voor de periode van maandag 22 november tot en met zaterdag 4 december. Voor daarna worden nieuwe plannen voorbereid. Een en ander is ook afhankelijk van nieuwe besluiten van het kabinet.
En natuurlijk een welgemeend dank je wel voor iedereen die al meegeholpen heeft bij de controle van de CTB’s.

Bumping 20 november - vaarverbod

Het aantal inschrijvingen voor de Triton Bumping  op 20 november is overweldigend hoog, een record in tegenstelling tot vorig jaar. Daarom geldt alsnog een vaarverbod voor alle boten tussen de loods en de splitsing van 9:00 tot 11:00 en 13:00 tot 15:00.
De uitzondering voor C-materiaal richting stad is gezien de aantallen niet meer mogelijk. Excuus hiervoor. De ploegen die al een afschrijving hebben staan ontvangen een mail.

Helpers gevraagd voor CTB-controle

Vanwege de strengere eisen is de bovenverdieping alleen toegankelijk via de achterdeur Driewerfstraat.
Daar vindt CTB-controle plaats door Orca, Triton en Viking. Help mee met het controleren en vul de spreadsheet in. 
Voor als je alleen komt roeien blijft gelden: Vul de gezondheidscheck in / Was je handen / Houd 1,5 meter afstand

Uitnodiging AV 22 november

Uitnodiging AV 22 november

Op 22 november is er een weer Algemene Vergadering, jullie ontvangen hiervoor binnenkort via de mail de uitnodiging met de stukken. In deze vergadering willen we graag met iedereen in gesprek over de toekomst van ons roeiwater. Achter de schermen zijn veel leden hier al mee bezig. Niet alleen de groep die zich bezighoudt met de ontwikkelingen rondom het Merwedekanaal, maar er is ook een groep leden bezig met het bekijken van alternatieven voor ons huidige roeiwater. Genoeg stof om met elkaar het gesprek aan te gaan over de toekomst van onze vereniging dus. Daarnaast willen we in deze vergadering ook graag een nieuw bestuurslid aan jullie voorstellen. Of de vergadering live, digitaal of hybride gaat zijn weten we nog niet, dat zal afhangen van de ontwikkelingen rondom corona. Noteer de datum vast in je agenda!

AV

Viking en het Corona Toegangsbewijs

Het zal niemand ontgaan zijn: ook sportverenigingen zijn gehouden aan de landelijke regelgeving rondom het CTB. Daar zaten we als bestuur niet echt op te wachten omdat wij de regels wel erg zwaar vinden voor een vereniging als de onze. Maar we vinden wel dat ook wij uitvoering moeten geven aan deze nieuwe regelgeving. We willen dat op een manier gaan doen die naar wij verwachten soepel kan verlopen. En als iedereen daar ook aan meewerkt, zal het allemaal best meevallen. Samengevat ziet het er als volgt uit:

1. Als je aan de bar consumpties koopt en die op het terras opdrinkt, wordt je niet gecontroleerd. Zolang het een beetje redelijk weer is, is dat naar onze mening de meest gewenste gedragslijn, zeker nu we zo’n mooi terras hebben.

2. Als je binnen wilt zitten, zijn er twee situaties mogelijk. Daarom hebben we vanaf 2 oktober het Walhalla goed zichtbaar gesplitst in een ‘horecadeel’ en een ‘niet horecadeel’.
        • Als je gekochte consumpties binnen wilt nuttigen, neem je plaats in het horecadeel. In die situatie moeten wij het CTB controleren en dat zullen we ook doen. Als je geen (geldig) CTB hebt, zal je gevraagd worden om met je consumptie naar buiten te gaan. De controle wordt uitgevoerd door leden van het bestuur of van de sooscommissie of door barvrijwilligers.
        • Als je geen consumpties koopt kun je in het niet-horecadeel plaatsnemen. Daar wordt je dan niet gecontroleerd. Een van thuis meegebrachte krentenbol o.i.d. mag je daar overigens wel opeten.

Wij denken dat wij zo de regels uitvoeren op een manier die goed past bij onze vereniging en wij vertrouwen erop dat een en ander zo op een soepele manier kan verlopen.

Coronamaatregelen per 25 september

Coronamaatregelen per 25 september

Met ingang van 25 september zijn de coronamaatregelen gewijzigd. Dit weekend gaan we nog geen coronacheck uitvoeren. Let op: dit betekent dat je binnen consumpties kunt afhalen maar deze buiten nuttigt. Wie toch binnen wil zitten: dat kan in het afgezonderde gedeelte maar daar is consumptiegebruik dan niet toegestaan. 
Volgende week komt er nader bericht in de nieuwsbrief.

Botendoop

4 nieuwe skiffs gedoopt! De materiaalcommissaris Stevin-Jan van Duyn heeft maar liefst 4 nieuwe SC-3 skiffs gedoopt: de Bil, Eria, Vor en de Hoder. Ze werden voorgeroeid door Mariette Van Oosterwijk Bruyn, Sytske de Waart, Marielle Frumau en Ellen Beverdam.

 

Sport is voor iedereen!

Sport is voor iedereen!

Vandaag hangt ook bij Viking de regenboogvlag. Wij steunen hiermee de oproep van onder meer het COC om te laten zien dat wij, in tegenstelling tot wat er momenteel in Hongarije gebeurt, de LHBTIQ+-ers steunen en een plek bieden waar iedereen zich welkom voelt. Sport is voor iedereen, ongeacht wie of wat je bent! 

Rondmaken voor Muntbrug - zwemmers

Rondmaken voor Muntbrug - zwemmers

Met dit mooie weer zijn er veel zwemmers in het Merwedekanaal. Met name in de kom na de Muntbrug is het op mooie dagen (te) druk met zwemmers. Om de veiligheid te borgen van iedereen vragen we jullie extra alert te zijn op zwemmers vanaf de Balijebrug en vóór de Muntbrug te keren. Orca en Triton zullen dit ook aan hun leden laten weten. 

Zwemmers en andere obstakels

Met de zomerse temperaturen en de lange avonden is de drukte op het kanaal groot. Er zijn ook weer veel zwemmers. En hoewel zwemmen verboden is en hartstikke gevaarlijk als wij aan het roeien zijn, kunnen we niet veel anders dan extra goed opletten. Zoek het gevaar niet op. Minder snelheid en vaar met een grote boog om de zwemmers heen. Keer op zomerse avonden voor de Muntbrug. Blijf vriendelijk. Ga niet schreeuwen en schelden. Wil je toch wat zeggen: wijs de zwemmers dan rustig op het zwemverbod en gevaar. Geef gevaarlijke situaties door in de Vaar Melder van Rijkswaterstaat. Je kunt de app gemakkelijk downloaden op je telefoon.

Op zondag 12 juni wordt er een harpconcert gegeven in de Muntkom. Er geldt vanaf 20:15 uur een vaarverbod. Keer voor de Muntbrug. 

Tot slot zijn er werkzaamheden aan de waterzijde bij een van de woonarken in de bocht achter de Balijebrug. Wees alert op obstakels in het water. Stuur er ruim omheen en geef elkaar de ruimte als je richting loods wacht om onder de Balijebrug door te gaan

Abonneren op deze RSS feed