Vereniging

Esther van Bostelen

Overlast waterplanten

De overlast van de waterplanten wordt steeds groter. De werkgroep Merwedekanaal heeft afgelopen weken hierover contact gehad met Rijkswaterstaat, gemeente en hoogheemraadschap. Rijkswaterstaat brengt op dit moment in kaart wat er nodig is om de waterplanten te maaien. We hopen jullie op korte termijn te kunnen laten weten wat Rijkswaterstaat eraan gaat doen.

Verwacht: ongekende hinder vanwege werkzaamheden

Verwacht: ongekende hinder vanwege werkzaamheden

Binnenkort start de gemeente met de verbreding van de Nelson Mandelabrug om ruimte te maken voor de busbaan en een extra fietspad. Ongeveer tegelijkertijd legt de Jaarbeurs een nieuwe brug over het kanaal, direct ten noorden van de Nelson Mandelabrug. Deze werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren en zullen ongekende hinder veroorzaken voor ons roeiers. 

De Plannen

Om de busbaan Dichterswijk (Utrecht Centraal – Papendorp) mogelijk te maken moet de Nelson Mandelabrug (vanaf de loods direct na de Veilinghaven) aan beide kanten worden verbreed. In het midden komt de nieuwe busbaan, met aan weerszijden één rijstrook voor het overige autoverkeer en een fietspad voor beide rijrichtingen.

De Jaarbeurs legt direct ten noorden van de Mandelabrug een nieuwe brug met twee rijstroken aan. Deze brug is alleen bestemd voor het vrachtverkeer van en naar het Jaarbeursterrein en heet dan ook Expeditiebrug.

Het profiel van de Mandelabrug blijft zoals het nu is, hij wordt alleen aan beide kanten breder. Het profiel van de nieuwe Expeditiebrug wordt zoveel mogelijk hetzelfde als dat van de Mandelabrug. Zo komt de middenpijler precies in het verlengde van die van de Mandelabrug te staan en zullen de remmingswerken zo worden aangelegd dat ze het vaarverkeer op een natuurlijke manier onder beide bruggen leiden. De afstand tussen beide bruggen is zo klein mogelijk gehouden, maar het wordt toch een hindernis van in totaal zo’n zestig meter breed. Zie ook het plaatje.

Ze verwachten veel busverkeer en daarom wordt een onderdoorgang gemaakt voor verkeer dat de Kanaalweg volgt. Zo kunnen de coaches dus via die onderdoorgang onder beide bruggen door. Boven over kan ook: je rijdt dan door de nieuwe shared space voor Villa Jongerius en je hebt grote kans dat je moet wachten voordat je de busbaan kan oversteken.

De planning

Planning van bouwprojecten is altijd heel onzeker. Maar met wat we nu weten is de verwachting dat de bouwwerkzaamheden eind augustus, begin september gaan beginnen. Het gaat ongeveer een heel jaar duren, dus precies een roeiseizoen.

De verwachte hinder

Het is niet één aannemer die beide bruggen aanlegt, maar twee verschillende. Ze gaan weliswaar proberen om de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, maar het gegeven dat twee bruggen ongeveer tegelijk worden aangelegd betekent wel nog meer hinder.

Op het water

Het grootste deel van de bouwperiode zal één van de twee bruggaten van de Mandelabrug afgesloten zijn. Drie weekenden in mei en juni is de brug volledig gestremd. Dat gebeurt vanaf december ook af en toe voor korte tijd (max. een half uur) door de weeks. Tijdens werktijden (doorgaans tussen 7.00 en 16.00 uur) kan er van alles gebeuren in de buurt van beide bruggen, zowel op het water als op de kant. 

Op de kant

Het grootste deel van de bouwperiode is het kruispunt van de Kanaalweg met de weg over de Mandelabrug afgesloten. Normaal gesproken krijgen we dan weer te maken met dezelfde omweg als tijdens de Enecoboring, dus via de Overste den Oudenlaan. De gemeente bekijkt of een kortere omweg mogelijk is, maar we zullen op zijn minst om Villa Jongerius heen moeten fietsen. Direct voorbij de Mandelabrug komt een werkterrein op de kant: daar wordt de Kanaalweg tijdelijk omheen gelegd. Waarschijnlijk is er vanaf dat traject van ongeveer 150 meter beperkt zicht op het water.

Extra aandacht nodig voor de veiligheid

Je zou kunnen zeggen dat we er tijdens de bouwperiode een extra brug met één bruggat bij krijgen. Daar de normale voorrangsregels hanteren is waarschijnlijk niet voldoende om het veilig te houden: het effect zal zijn dat dat ene bruggat zestig meter lang is en vanaf de loods vanuit een bocht wordt benaderd. De gezamenlijke besturen van de drie roeiverenigingen denken na over extra maatregelen om ervoor te zorgen dat we veilig kunnen blijven roeien.

Meer informatie

Medio augustus praten de bestuurders met een aantal actieve leden om over de maatregelen door te praten. Als we na de zomer meer details hebben over de planning en uit te voeren werkzaamheden, zullen we iedereen nader informeren over wat ons te wachten staat.

Verwacht: ongekende hinder door werkzaamheden

Verwacht: ongekende hinder door werkzaamheden

Verwacht: Ongekende hinder door bouwwerkzaamheden

Binnenkort start de gemeente met de verbreding van de Nelson Mandelabrug om ruimte te maken voor de busbaan en een extra fietspad. Ongeveer tegelijkertijd legt de Jaarbeurs een nieuwe brug over het kanaal, direct ten noorden van de Nelson Mandelabrug. Deze werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren en zullen ongekende hinder veroorzaken voor ons roeiers.

Mandelabrug weer vrij

Na de afronding van de werkzaamheden bleef het schip langer liggen dan de bedoeling was. Inmiddels is het schip weg en is de vaarweg weer helemaal vrij.

Werkgroep Merwedekanaal

Werkgroep Merwedekanaal

De Merwedekanaalzone is een belangrijk ontwikkelgebied voor de gemeente Utrecht. Na jaren van plannen maken zijn de eerste zichtbare werkzaamheden in 2018 gestart. De komende 10 jaar zal het gebied een enorme transformatie ondergaan. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je vragen? Hoor of zie je bijzonderheden? Stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werkgroep Merwedekanaal

Het Merwedekanaal is het enig trainingswater in de stad. We zijn daarom zeer alert op de ontwikkelingen. De werkgroep Merwedekanaal richt zich op de praktische zaken. We bezoeken informatiebijeenkomsten en brengen daar de roeibelangen onder de aandacht. We houden zicht op de formele procedures en bereiden zienswijzen en bezwaren voor. We zijn in gesprek met de omgevingsmanagers en aannemers om bij de planvorming betrokken te zijn en hinder voor de roeiers en coaches te minimaliseren.

De werkgroep bestaat uit 6 personen en is een samenwerking van Viking, Orca en Triton. Iedere vereniging levert 2 leden. Vanuit Viking zijn dit Esther van Bostelen (tevens voorzitter van de werkgroep) en Lucree van den Heuvel. Alle projecten zijn onderverdeeld; van de Muntsluis tot de Noordersluis. Ook onderhouden we de contacten met de havenmeester en Rijkswaterstaat over de reguliere onderhoudswerkzaamheden en staat van het water en kades.

Gebruikersoverleg Merwedekanaal

Samen met SUWO (Stedelijk Utrechts Woonschepen Overleg) organiseren we het gebruikersoverleg. Minimaal 2x per jaar komen alle gebruikers van het kanaal bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken en onderlinge afstemming te zoeken. Aan tafel zitten de watergroepen van de scouting, Sloeproeivereniging Utrecht, de historische schepen van de Veilinghaven, zeilschool Lombok, de Kleine botenclub Utrecht, SUWO, bewoners Muntkom, Viking, Orca, Triton, Rijkswaterstaat en de havenmeester.  

Actualiteit

Bouw expeditiebrug Jaarbeurs

Op 28 september 2020 zijn de werkzaamheden voor de bouw gestart. De expeditiebrug van de Jaarbeurs komt naast de Nelson Mandelabrug te liggen. Het ontwerp van de brug is zodanig dat de doorvaart precies in het verlengde van de Nelson Mandelabrug ligt. Roeiers gaan in de nieuwe situatie als het ware onder één lange brug door. Over het ontwerp van de brug hebben veel gesprekken tussen Jaarbeurs en roeiverenigingen plaatsgevonden. Tot 19 oktober 2020 is er maandag t/m vrijdag tussen 7 uur en 16 uur een vaarverbod onder de Nelson Mandelabrug door. Alle roeiers dienen voor de brug te keren. Buiten werktijd en in het weekend is alleen het zuidelijke bruggat open. Vanaf 19 oktober 2020 is onder werktijd (maandag t/m vrijdag, van 7 uur tot 16 uur) alleen het zuidelijke bruggat open. Buiten werktijd en in het weekend zijn beide bruggaten vrij. Let op! De doorgang is versmald tot 10m.  

Werkzaamheden Muntkades

De werkzaamheden aan de Muntkade zijn in volle gang. In de periode oktober 2019 t/m oktober 2020 worden de kades vervangen tussen de Sowetobrug en de Muntsluis. Daarna zijn de kades aan de andere kant van de Muntbrug aan de beurt. Er liggen grote pontons en schepen op het water. De aannemer zorg er voor dat de Sowetobrug en Muntbrug buiten werktijden vrij zijn voor doorvaart. Tijdens werktijden (doordeweeks tussen 7 uur en 17 uur) is de Muntbrug gestremd en dienen de roeiers voor de brug rond te maken. De aannemer probeert zo veel mogelijk ruimte vrij te laten voor de roeiers, inclusief de coaches. 

Verbreding Nelson Mandelabrug

September 2019 is de gemeente gestart met de verbreding van de Nelson Mandelabrug om ruimte te maken voor de busbaan en een extra fietspad. Deze werkzaamheden betekenen ongekende hinder voor ons roeiers. En we zullen veel aandacht moeten besteden aan de veiligheid op dat toch al moeilijke punt.

De plannen

Om de busbaan Dichterswijk (Utrecht Centraal – Papendorp) mogelijk te maken moet de Nelson Mandelabrug (vanaf de loods direct na de Veilinghaven) aan beide kanten worden verbreed. In het midden komt de nieuwe busbaan, met aan weerszijden één rijstrook voor het overige autoverkeer en een fietspad voor beide rijrichtingen. Onder de brug door komt een fietsonderdoorgang. Dit maakt dat de coaches in de nieuwe situatie niet meer de kruising met de MA Tellegenlaan over hoeven te steken, maar onder de brug door kunnen.

De planning

De oorspronkelijke planning van realisatie in oktober 2020 wordt niet gehaald. De werkzaamheden aan de onderdoorgang zullen circa 2 maanden vertraging hebben. De werkzaamheden aan de kruising met de MA Tellegenlaan worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. Voor het einde van het jaar dient de onderdoorgang beschikbaar te zijn en kunnen coaches de ploegen weer volgen tot de Munt.

Omgevingsvisie 2 Merwedekanaalzone (uitwerkingsplan)

De Merwedekanaalzone is een van de ontwikkelgebieden van de gemeente Utrecht. Het is de bedoeling dat er in het gebied langs het Merwedekanaal 6.000 tot 10.000 nieuwe woningen komen. In februari 2018 heeft de gemeenteraad de MER en omgevingsvisie 1 vastgesteld. Januari 2020 is omgevingsvisie 2 gepubliceerd; het uitwerkingsplan. Tegelijk met dit plan zijn ook de uitkomsten van het onderzoek naar het aantal aan te leggen bruggen bekend gemaakt. De uitkomst hiervan baart de roeiverenigingen grote zorgen. Er worden 5 extra bruggen voorgesteld! Weerstand is er niet alleen van de roeiers, maar ook van de bewoners van de Rivierenwijk, Hoograven en Dichterswijk, bewoners van de woonarken, de sloeproeiers en waterscouting. De bruggen zijn echter niet de enige bedreiging. Ook de inrichting van de oever en de plannen van de gemeente voor het meervoudig gebruik van het Merwedekanaal kunnen desastreuze gevolgen hebben voor de roeisport. De roeiverenigingen maken zich op voor actie!

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/merwedekanaalzone/

Doortrekken Leidse Rijn

In juni 2020 is het programma van eisen voor de herinrichting van het Westplein en de Graadt van Roggenweg gepubliceerd (herinrichting Lombokplein). Onderdeel van dit plan is het doortrekken van de Leidse Rijn. De roeiverenigingen hebben inmiddels een reactie ingediend. Het doortrekken van de Leidse Rijn betekent een grote kans op meer vaarverkeer en mogelijk rondvaartboten op het Merwedekanaal. De roeiverenigingen zijn in de reactie ingegaan op de impact daarvan op het roeien en de veiligheid! 

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/beurskwartier-en-lombokplein/lombokplein-herinrichting/

Plan Wilhelminawerf

Tussen de Balijebrug en de Eneco warmtecentrale wordt gebouwd aan 4 appartementengebouwen. Het plan bevat een (privé)binnenhaven en een horecavoorziening. De Utrechtse roeiverenigingen hebben een procedure gestart bij de Raad van State. De bezwaren zijn helaas niet-ontvankelijk verklaard. De bouwfase is inmiddels gestart.

Voor meer informatie: https://wilhelminawerf.nl/home

Werkgroep Merwedekanaal

De Merwedekanaalzone is een belangrijk ontwikkelgebied voor de gemeente Utrecht. Na jaren van plannen maken zijn de eerste zichtbare werkzaamheden in 2018 gestart. De komende 10 jaar zal het gebied een enorme transformatie ondergaan. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Abonneren op deze RSS feed
  • 1
  • 2