Vereniging

Esther van Bostelen

Uitstel opening Kanaalweg

Via de media hebben jullie mogelijk al vernomen dat de werkzaamheden aan de onderdoorgang bij de Nelson Mandelabrug vertraging oplopen. We zijn daar als roeiverenigingen vlak voor publicatie over geïnformeerd. De vertraging betekent dat de Kanaalweg circa 2 maanden langer afgesloten blijft. De onderdoorgang komt als eerste beschikbaar. De kruising met de MA Tellegenlaan laat langer op zich wachten. Coaches kunnen gebruik maken van de onderdoorgang die voor het einde van het jaar beschikbaar moet zijn.

Plannen Merwedekanaalzone bieden onvoldoende kaders voor de roeisport

In maart 2020 hebben Orca, Triton en Viking gereageerd op de plannen van de gemeente Utrecht om meer dan 10.000 woningen te bouwen in de Merwedekanaalzone. De plannen hebben in deze vorm desastreuze gevolgen voor de roeisport.

‘Er wordt al 140 jaar geroeid in Utrecht en dat willen wij blijven doen,’ zegt Ross Goorden voorzitter van Orca. ‘Dat het Merwedekanaal al zo lang onze sportlocatie is, wordt gemakshalve vergeten. De gemeente zegt dat wensen van de roeiers zijn meegenomen in de plannen voor het Merwedekanaal en omgeving, maar ons is niets gevraagd.’ Mats Vervoorn, Praeses van Triton vult aan: ‘Het Merwedekanaal is ons enige trainingswater, wij zijn bang dat roeien in Utrecht onmogelijk wordt.’

In een 16 pagina lange reactie hebben de roeiverenigingen toegelicht welke bedreigingen de plannen vormen voor de roeisport en welke oplossingen nodig zijn om de roeisport voor de stad te behouden. In de factsheet in de bijlage staat hoe de roeisport in Utrecht eruit ziet. Nieske Castelein, voorzitter van Viking: ‘De gemeente wil een gezonde stad zijn, wij dragen daar aan bij, dat moet zo kunnen blijven.’ 

De roeiverenigingen verwachten dat rond de zomer de politieke discussie gaat losbarsten en maken zich op voor een groots (communicatie) offensief.

Mandelabrug weer vrij

Na de afronding van de werkzaamheden bleef het schip langer liggen dan de bedoeling was. Inmiddels is het schip weg en is de vaarweg weer helemaal vrij.

Werkgroep Merwedekanaal

Werkgroep Merwedekanaal

De Merwedekanaalzone is een belangrijk ontwikkelgebied voor de gemeente Utrecht. Na jaren van plannen maken zijn de eerste zichtbare werkzaamheden gestart. De komende 10 jaar zal het gebied een enorme transformatie ondergaan. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je vragen? Hoor of zie je bijzonderheden? Stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werkgroep Merwedekanaal

Het Merwedekanaal is het enig trainingswater in de stad. We zijn daarom zeer alert op de ontwikkelingen. De werkgroep Merwedekanaal richt zich op de praktische zaken. We bezoeken informatiebijeenkomsten en brengen daar de roeibelangen onder de aandacht. We houden zicht op de formele procedures en bereiden zienswijzen en bezwaren voor. We zijn in gesprek met de omgevingsmanagers en aannemers om bij de planvorming betrokken te zijn en hinder voor de roeiers en coaches te minimaliseren.

De werkgroep bestaat uit 6 personen en is een samenwerking van Viking, Orca en Triton. Iedere vereniging levert 2 leden. Vanuit Viking zijn dit Esther van Bostelen (tevens voorzitter van de werkgroep) en Lucrée van den Heuvel. Alle projecten zijn onderverdeeld; van de Muntsluis tot de Noordersluis. Ook onderhouden we de contacten met de havenmeester en Rijkswaterstaat over de reguliere onderhoudswerkzaamheden en staat van het water en kades.

Gebruikersoverleg Merwedekanaal

Vanuit de werkgroep organiseren we het gebruikersoverleg Merwedekanaal. Minimaal 2x per jaar komen alle gebruikers van het kanaal bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken en onderlinge afstemming te zoeken. Aan tafel zitten de watergroepen van de scouting, Sloeproeivereniging Utrecht, de historische schepen van de Veilinghaven, de reddingsbrigade, de Kleine botenclub Utrecht, SUWO, bewoners Muntkom, Viking, Orca, Triton, Rijkswaterstaat en de havenmeester.  

Actualiteit

Convenant voor behoud van de roeisport

De gemeente Utrecht en de Utrechtse roeiverenigingen Orca, Triton en Viking hebben een roeiwaterconvenant ondertekend. Daarmee bekrachtigen de gemeente en de roeiverenigingen afspraken om het roeien voor de stad Utrecht te behouden.

Het convenant bevat afspraken over nieuwe bruggen en behoud van de vaarbreedte, een veilig pad voor de coaches en monitoring van de veiligheid op het water. Daarnaast gaan gemeente en roeiverenigingen verkennen welke mogelijkheden de status “sportlandschap” biedt voor het kanaal en de parkzone ernaast.

We verwachten dat toproeiers door de stedelijke ontwikkelingen in de toekomst moeten uitwijken naar ander trainingswater. Als het drukker wordt op en langs het kanaal, kunnen zij hun trainingen niet meer veilig uitvoeren. In het convenant is afgesproken dat de roeiverenigingen een voorstel uitwerken voor realisatie en exploitatie van een accommodatie ter vervanging van de niet meer in Utrecht passende vaarbewegingen. De gemeente zoekt naar oplossingen om een bijdrage aan de financiering van de aanvullende locatie te realiseren.

Het convenant legt een belangrijke basis waarop de gemeente en roeiverenigingen met elkaar in gesprek blijven en samen toezien op een goede uitvoering van alle afspraken die zijn gemaakt. Lees hier het hele convenant.

Omgevingsvisie 2 Merwedekanaalzone (uitwerkingsplan)

De Merwedekanaalzone is een van de ontwikkelgebieden van de gemeente Utrecht. Het is de bedoeling dat er in het gebied langs het Merwedekanaal 6.000 tot 10.000 nieuwe woningen komen. In oktober 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de omgevingsvisie. Daarbij is onder meer afgesproken dat er 2 bruggen komen in plaats van 6 en dat er een coachpad beschikbaar moet blijven met goed zicht op het water. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant. Nu zijn we in gesprek over de inrichting van de oever, zodat het coachpad zo goed mogelijk behouden blijft. Lees in hier hoe wij het roeien willen behouden!

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/merwedekanaalzone/

Visie Stadwater Utrecht

Het wordt steeds drukker op de Utrechtse wateren. Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk inwoners van het water kunnen genieten, werkt de gemeente Utrecht aan een Visie Stadswater. Deze visie brengt in beeld hoe het openbare water wordt gebruikt en welke verbeteringen daarin mogelijk zijn. Alle inwoners en gebruikers van het water zijn uitgenodigd om mee te denken. De werkgroep is nauw betrokken bij dit proces. De visie is in november 2022 ter inzage gelegd. We zien een aantal pluspunten (zoals het handhaven van het zwemverbod), maar ook een aantal gemiste kansen. In 2023 wordt de visie vastgesteld en zijn hopelijk al onze punten meegenomen.

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/water/visie-stadswater/

Doortrekken Leidse Rijn

In maart 2021 is het programma van eisen voor de herinrichting van het Westplein en de Graadt van Roggenweg vastgesteld in de gemeenteraad (herinrichting Lombokplein). Onderdeel van dit plan is het doortrekken van de Leidse Rijn. Het doortrekken van de Leidse Rijn betekent een grote kans op meer vaarverkeer en mogelijk rondvaartboten op het Merwedekanaal. De roeiverenigingen zijn in de reactie ingegaan op de impact daarvan op het roeien en de veiligheid! De gemeenteraad heeft een motie aangenomen die het college oproept onderzoek te doen naar de veiligheid in de Muntkom. Voorstellen zijn in ontwikkeling. Het daadwerkelijk doortrekken van de Leidsche Rijn is inmiddels al wel een paar keer uitgesteld.

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/beurskwartier-en-lombokplein/lombokplein-herinrichting/

Ontwikkeling Beurskwartier

Gemeente Utrecht en Jaarbeurs hebben plannen gepubliceerd voor het herinrichten van het Beurskwartier. Het Merwedekanaal loopt dwars door het plangebied. Gemeente en Jaarbeurs hebben de roeiverenigingen al vroegtijdig betrokken in dit proces. De werkgroep onderhoud deze contacten. Vanwege de COVID-19 pandemie zijn de plannen stil komen te liggen.

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/beurskwartier-herinrichting/

Abonneren op deze RSS feed
  • 1
  • 2