Vereniging

Gemiste kans voor de regio Utrecht

Gemiste kans voor de regio Utrecht

Vandaag presenteerde het College van B&W het  voorstel voor het energielandschap in de polder Rijnenburg. Tot onze teleurstelling wordt in dit tijdelijke energielandschap nog geen roeibaan gepland. Bij de besluitvorming over de toekomstige inrichting van Rijnenburg (met bv woningbouw) wordt een nieuwe afweging gemaakt, daarom blijft er wel een reservering in het voorstel staan. Zie voor de reactie van de 3 Utrechtse roeiverenigingen: Gemiste kans roeiwaterutrecht.nl