Vereniging

Erelid Siem Muuse overleden

Met grote droefheid hebben het bestuur en de leden van de Utr. Roeiverenging Viking kennisgenomen van het overlijden van de heer

Siem Muuse - Erelid van de vereniging

Siem Muuse was al vanaf 1949 – eerst als junior- lid van onze verenging.  Door zijn jarenlange inzet als coach waarbij hij vernieuwende trainingsmethoden invoerde maakte de vereniging een succesrijke periode door bij het dameswedstrijdroeien en later bij het veteranenroeien.Daarnaast vervulde hij veel activiteiten in diverse commissies van de verenging. Voor al deze verdiensten werd hij 1975 tot erelid werd benoemd.

Wij zijn de heer Muuse zeer erkentelijk voor hetgeen hij heeft betekend voor onze vereniging. Wij wensen zijn echtgenote veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. In eerst volgende Viking nieuws zal aandacht besteed worden de verdiensten van Siem aan Viking.