Vereniging

Viking en het Corona Toegangsbewijs

Het zal niemand ontgaan zijn: ook sportverenigingen zijn gehouden aan de landelijke regelgeving rondom het CTB. Daar zaten we als bestuur niet echt op te wachten omdat wij de regels wel erg zwaar vinden voor een vereniging als de onze. Maar we vinden wel dat ook wij uitvoering moeten geven aan deze nieuwe regelgeving. We willen dat op een manier gaan doen die naar wij verwachten soepel kan verlopen. En als iedereen daar ook aan meewerkt, zal het allemaal best meevallen. Samengevat ziet het er als volgt uit:

1. Als je aan de bar consumpties koopt en die op het terras opdrinkt, wordt je niet gecontroleerd. Zolang het een beetje redelijk weer is, is dat naar onze mening de meest gewenste gedragslijn, zeker nu we zo’n mooi terras hebben.

2. Als je binnen wilt zitten, zijn er twee situaties mogelijk. Daarom hebben we vanaf 2 oktober het Walhalla goed zichtbaar gesplitst in een ‘horecadeel’ en een ‘niet horecadeel’.
        • Als je gekochte consumpties binnen wilt nuttigen, neem je plaats in het horecadeel. In die situatie moeten wij het CTB controleren en dat zullen we ook doen. Als je geen (geldig) CTB hebt, zal je gevraagd worden om met je consumptie naar buiten te gaan. De controle wordt uitgevoerd door leden van het bestuur of van de sooscommissie of door barvrijwilligers.
        • Als je geen consumpties koopt kun je in het niet-horecadeel plaatsnemen. Daar wordt je dan niet gecontroleerd. Een van thuis meegebrachte krentenbol o.i.d. mag je daar overigens wel opeten.

Wij denken dat wij zo de regels uitvoeren op een manier die goed past bij onze vereniging en wij vertrouwen erop dat een en ander zo op een soepele manier kan verlopen.