Vereniging

Enquête

Enquête

Het bestuur van Viking vraagt alle leden om een enquête over Viking Nieuws in te vullen. Ons clubblad wordt voor de en door de leden gemaakt. Wij vinden het belangrijk te weten wat jullie ervan vinden en op welke wijze wij beter aan de behoeftes van alle Vikingers kunnen voldoen. Ons verenigingsblad, Viking Nieuws, verschijnt vijf keer per jaar. Sommige leden weten niet beter dan dat je deze online kunt lezen, andere kijken wellicht met weemoed terug op de tijd dat elke editie van het Viking Nieuws op de deurmat viel.

Enkele jaren geleden is vanuit kostenoogpunt besloten om Viking Nieuws niet meer te drukken en per post te versturen. In deze coronatijden, waarin het verenigingsleven grotendeels stil is komen te liggen, vond het bestuur het belangrijk om de verbondenheid met elkaar te benadrukken. Om die reden zijn de laatste edities van Viking Nieuws weer gedrukt en naar alle leden gestuurd. De redactie heeft geprobeerd om meer persoonlijkere verhalen te publiceren, naast algemeen roeinieuws. Met deze enquête hopen we inzicht te krijgen in hoe Viking Nieuws op dit moment door de leden beoordeeld en gewaardeerd wordt en welke behoeftes er zijn. Klik hier voor de enquête, alvast bedankt.