Vereniging

Patrique

Alternatief voor het roeien?

Beste Vikingers,
 
Jean-François geeft ons een beetje inspiratie om zo normaal mogelijk en op afstand te blijven trainen

Ontmoet Roeiend Nederland: Herman Lohman

Voor de serie Ontmoet roeiend Nederland reizen we ’t land door om zoveel mogelijk roeiliefhebbers in beeld te brengen. Van kamprechters en een vriendenclub, tot een coach en oud-Varsity winnaars. In deze aflevering Herman Lohman over hoe roeien hem helpt fit te blijven en andere sportieve doelen te behalen.

Herman Lohman: “Roeien geeft mij heel veel gezonheid en een heel sociaal leven. Daarnaast wil ik in nog mee lopen met marathon van New York. Het is daarom belangrijk dat ik in goede conditie blijf en roeien helpt mij daarbij!”

Interessante video? Abonneer je op ons YouTube kanaal

URV Viking app is live

URV Viking app is live

Goed nieuws, URV Viking heeft nu ook een app. Download de URV Viking app in de Google Play store of Apple App store op smartphone of tablet. Open de app en login met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als wanneer je een boot wil reserveren in e-Captain.

 Wat kun je met de app?

 •  Nieuwsberichten lezen
 •  Boten reserveren
 •  Boten bevestigen (alleen via wifi Viking)
 •  Schade melden aan boten
 •  Inschrijven op activiteiten
 •  Leden zoeken
 •  Viking nieuws lezen
 •  Je gegevens inzien en wijzigen

 De URV Viking app is een eerste versie. Voor vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  

Succes en veel plezier! 
Met sportieve groet van de redactie.

Privacyverklaring Utrechtse Roeivereniging Viking

Privacyverklaring van de Utrechtse Roeivereniging Viking (vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 oktober 2019)

Inleiding
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor onze vereniging van groot belang. Wij zorgen dan ook voor zorgvuldige verwerking en beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Onze vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt als lid of vrijwilliger, of deelneemt aan een activiteit van ons, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging:

 • om contact met u te kunnen opnemen; (of als u een minderjarig lid bent, ook met uw ouders)
 • om u informatie te sturen over de Utrechtse Roeivereniging Viking en over het roeien, c.q. de roeisport;
 • voor het uitvoeren van de administratie van de Utrechtse Roeivereniging Viking;
 • voor het uitvoeren van overige voor de Utrechtse Roeivereniging Viking gebruikelijke activiteiten.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de
wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van
persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een (lidmaatschaps-)overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de vereniging, waarbij wij er op letten dat deimpact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Website en Cookies
Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Foto’s
Door of namens Viking kunnen foto’s gemaakt worden van onder andere wedstrijden of verenigingsactiviteiten. Deze kunnen ook op de website van Viking gepubliceerd worden. Als u merkt dat er tijdens activiteiten van de vereniging foto’s worden gemaakt kunt u aangeven dat u niet gefotografeerd wilt worden. Als u desondanks voorkomt op foto’s op de website van Viking kunt u aangeven dat u die foto verwijderd wilt hebben. Viking zal uw verzoek ten uitvoer brengen.

Beveiliging van persoonsgegevens
De Utrechtse Roeivereniging Viking heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De vereniging draagt zorg voor een voldoende toegangsbeveiliging van de website. De vereniging acht zich gehouden aan de meldplicht datalekken en heeft functionarissen binnen de vereniging hierover geïnstrueerd.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de vereniging
  De Utrechtse Roeivereniging Viking kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen met de diverse functionarissen van de vereniging of met de andere leden en vrijwilligers. De algemene ledenvergadering heeft op 10 april 2012 ermee ingestemd dat leden via een inlogcode kennis kunnen nemen van een beperkt aantal gegevens van de andere leden, te weten naam, roepnaam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, leeftijd en roeivaardigheden. Het doel hiervan is dat leden met elkaar roeiafspraken kunnen maken en met elkaar kunnen communiceren over andere verenigingsactiviteiten. Leden die niet wensen dat deze gegevens voor andere leden zichtbaar zijn kunnen zelf in de module ‘ledenlijst’ deze gegevens onzichtbaar maken.

 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de vereniging
  Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de KNRB en (al dan niet via de nationale bond) de internationale federatie en NOC*NSF
  De Utrechtse Roeivereniging Viking kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen op basis van geldende wettelijke verplichtingen. De Utrechtse Roeivereniging Viking maakt gebruik van het e-Captain softwareprogramma van Dispi BV waardoor de persoonsgegevens op een server van dat bedrijf staan. Uit de privacyverklaring van Dispi blijkt dat deze organisatie aan de huidige regelgeving voldoet.

 3. Geen commercieel gebruik
  De vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens (of van uw kinderen indien deze jonger dan 16 jaar zijn) garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk schorsen of definitief uw lidmaatschap beëindigen.

Bewaren van persoonsgegevens
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. De persoonsgegevens van leden en begunstigers worden verwijderd uiterlijk zes jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd of nadat de begunstiger heeft aangegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd. Langer bewaren van de gegevens wordt alleen gedaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens zoals aangegeven in art 20 van de AVG. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. Dit zal bijna altijd betekenen dat u geen lid kunt blijven van de vereniging. U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: de Utrechtse Roeivereniging Viking (Verlengde Hoogravenseweg 13, 3525BB Utrecht of via email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
De Utrechtse Roeivereniging Viking behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van het
privacybeleid van de Utrechtse Roeivereniging Viking.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van de Utrechtse Roeivereniging Viking, neemt u dan contact ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://viking.e-captain.nl/secure/?returl=/file.php?id=321

Viking Nieuws 5-2018 staat nu voor je klaar!

Het vijfde nummer van Viking Nieuws van 2018 staat nu digitaal voor je klaar bij de optie Viking Nieuws in de Viking Modules. VN 05-18 cover 
Even inloggen met je eigen wachtwoord - zoals ook bij ‘Boot reserveren’ of de ‘Ledenlijst’ raadplegen – en je kunt Viking Nieuws openen.

In deze editie onder andere:
Voorzittershamer van André naar Nieske

Feestelijke opening van de DRIEWERF

(Bijna) afgeronde renovatie

Een nieuw terras: Help jij mee?

Ploegpraat

Vaardigheidsproeven 2018: 78 geslaagd

Markant langs de waterkant: Dat andere Rietveldhuis aan de Kromme Rijn

KiKaRoW

Nog veel meer dat meer dan de moeite meer dan waard is te lezen

Veel leesplezier!

Met sportieve groet van de redactie

Lid worden?

Roeivereniging Viking heeft ruim 600 leden. Per jaar stromen ongeveer 100 nieuwe leden in. Nieuwe leden zonder roeiervaring beginnen met een intensieve roei-instructie, die twee keer per jaar wordt georganiseerd voor maximaal 24 cursisten. Ervaren roeiers kunnen na de kennismaking voorroeien en direct lid worden. 

Direct naar de pagina Inschrijven

Lid worden zonder roeiervaring

Als je nog nooit geroeid hebt, krijg je een intensieve roeicursus. Voor onervaren, volwassen leden heeft Viking een instructieperiode van 16 lessen waarin je de basisbeginselen van het roeien en sturen worden bijgebracht. Twee keer per jaar, in het voorjaar (maart) en in het najaar (sept), starten 24 mensen met deze instructie. De uitnodigingen worden naar verwachting medio januari (voorjaarscursus) en mei (najaarscursus) verstuurd. Let op: soms komt deze mail in de spam- en/of junkbox, check deze dus regelmatig.

Gezien het Covid-19 virus is de voorjaarscursus 2020 geannuleerd en doorgeschoven naar najaar 2020. Door het wegvallen van deze cursus is er een kleine wachtlijst ontstaan van een half jaar tot een jaar en zal het dus langer duren voordat je wordt opgeroepen om deel te nemen aan de introductiecursus.

Wil je je inschrijven: vul dan het inschrijfformulier in en stort de €10 administratiekosten (geen restitutie mogelijk). Ben je jonger dan 18 jaar, lees dan ook de informatie hier.

Hoe leer je roeien?

In de ongeveer twee maanden durende instructieperiode krijg je elke week twee lessen: één roeiles in een C4x+ en één stuurles in een wherry. Elke les duur 1,5 – 2 uur. Als het ’s avonds lang genoeg licht is (voorjaar), roeien we op woensdagavond en een weekenddag, anders wordt er op zaterdag en zondag geroeid (najaar). In het weekend (zaterdag/zondag) roeien we van 11:15 – 13:00 uur, op woensdagavond van 18:45 – 20:30. Dit is dus een intensieve periode, waarin je echt de basis roeibeweging en stuurtechniek leert beheersen en je toewerkt naar je eerste stuur- en roeiexamen. Daarnaast wordt er nog een theorieavond gewijd aan materiaalkennis en vaarregels. Als je (bijna) alle 16 instructielessen geweest bent, moet je de afsluitende examens ‘Scullen 1’ en ‘Sturen 1’ zonder problemen kunnen halen. Om het behalen van het examen te vieren, roeien we met de hele ploeg de ‘pannenkoekentocht’ naar het pannenkoekenhuis in Rhijnauwen!

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de instructieperiode bedragen € 100,00. Als je na de instructieperiode besluit om lid te worden, ontvang je een zogenaamde 'tag' voor het digitaal reserveren van boten en krijg je toegang tot het besloten gedeelte van de website van Viking. Het basisbedrag van de contributie 2020 voor het Vikinglidmaatschap is € 305,00 per jaar. Dat is inclusief de contributie voor de Koninklijke Nederlandsche Roeibond. Er zijn kortingen voor gezins-, jeugd- en juniorleden. Daarnaast is het voor U-pashouders mogelijk een deel van de contributie met de U-pas te betalen (met de standaardprocedure zoals https://upas.nl die hanteert).
URV Viking is een vereniging. Samen zorgen we dat roeiers op elk niveau en met plezier kunnen roeien. Van alle leden wordt verwacht een steentje bij te dragen, om de roeiclub draaiend te houden. Die bijdrage is minimaal 10 uur vrijwilligerswerk per jaar. Om de bijdrage zeker te stellen wordt met de contributie een borg geïnd van € 80,00. Kijk hier voor meer informatie.

Wat kun je na de eerste cursus?

Als je het examen ‘Scullen 1’ en ‘Sturen 1’ gehaald hebt, kun je met je ploeggenoten in een wherry of een tweepersoonsboot (C2x+) al zelfstandig het water op. Daarnaast wordt de instructieperiode vervolgd met de cursussen ‘boordroeien 1’ en ‘Sturen 2’ – het leren sturen in een C4x+. Voor deze vervolgcursus worden na het eerste examen eigen ploegjes gevormd en krijg je een instructeur toegewezen voor ‘Boordroeien 1’ en ‘Sturen 2’. Na deze examens kun je besluiten of je verder wilt met boordroeien of je wilt toeleggen op skiffen.  

Lid worden met roeiervaring

Heb je al roeiervaring opgedaan bij een andere (studenten)roeivereniging, dan kun je bij Viking zonder wachttijd instromen als ervaren roeier. De commissie CLIP (Coördinatie Leden Instroom en Ploegvorming) neemt contact met je op, nodigt je uit voor een kennismakings- en introductiegesprek en stelt samen met jou een programma op maat op, waarbij we je door de benodigde basisexamens voor roeien en sturen loodsen. Viking heeft het beleid dat elke ervaren roeier (ook oud-toppers) zijn of haar kunnen moet laten zien. Ter voorbereiding krijg je een stuurles in een wherry aangeboden voor het basisexamen sturen, en als je meteen examen in de skiff wilt doen, mag je dat ook onder begeleiding oefenen. Ervaren jeugdleden die van een andere vereniging komen, volgen hun eigen traject binnen Viking. Oud-leden van Viking, die maximaal 5 jaar geleden lid-af zijn geworden, hoeven geen examen te doen.

Na het behalen van je examens kun je aansluiting zoeken bij een bestaande ploeg (zie hiervoor de Roeiploegen) of zelfstandig gaan skiffen. Omdat we ruim 30 ervaren instromers per jaar hebben, doe je tijdens het introductietraject vaak al waardevolle contacten op. En je kunt je altijd aansluiten bij de roei-instuif op woensdag- en vrijdagochtend. De werkgroep CLIP bemiddelt, indien nodig, bij het vinden van een ploeg. De ervaring leert dat, als je (daarnaast) snel actief wordt bij Viking, het op eigen kracht ook meestal wel lukt om een ploeg te vinden.

Inschrijven

Wil je gaan roeien bij Viking? Vul dan op de pagina Inschrijven het inschrijf formulier in en verzend dat naar Viking. Je vindt dit ook in het Commissiemenu hiernaast.
Let op! Stort tegelijk met je inschrijving € 10,00 voor administratiekosten op IBAN: NL71 INGB 0003 9245 26 ten gunste van Utrechtse Roeivereniging Viking Ledenadministratie onder vermelding "inschrijving" en naam en email-adres of telefoonnummer van de ingeschrevene. De betaaldatum geldt als inschrijfdatum. Als je binnen een maand niet hebt betaald, vervalt je inschrijving weer. 

Je kunt eventueel ook een briefje sturen met daarin:

 • of je een onervaren of ervaren roeier bent, licht in dat laatste geval je ervaring toe
 • je naam en adres
 • je telefoonnummer en e-mailadres
 • je geboortedatum

Je schriftelijke inschrijving kun je sturen naar:

Utrechtse Roeivereniging Viking
t.a.v. Ledenadministratie
Verlengde Hoogravenseweg 13
3525 BB Utrecht
T 030-2890870
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Abonneren op deze RSS feed