Vereniging

Esther van Bostelen

Actuele werkzaamheden

Op 21 en 22 oktober vinden er inspectiewerkzaamheden plaats aan de Sowetobrug. Er ligt een werkponton in het water waardoor de doorvaart verminderd wordt tot 11 meter. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 uur en 16 uur. Buiten werktijd is de doorvaart vrij.

Daarnaast is bekend geworden dat de start van de werkzaamheden aan de Mandelabrug vanaf het water met twee maanden is verschoven. De beoogde startdatum is nu 1 februari 2020. We zijn nog in gesprek met gemeente en aannemers over de maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op het water te waarborgen. Hopelijk binnen afzienbare tijd daarover meer duidelijkheid.

Werkzaamheden Muntkade

Vanaf 2 september zal er 3 weken lang gewerkt worden tussen de Sowetobrug (trambrug) en de Muntbrug. Er komt een werkschip liggen, manoeuvreren en men is met een kraan in de weer. Er wordt vanaf ongeveer 07:00 uur gewerkt.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

 • snoeien begroeiing langs de Kanaalweg
 • traceren van kabels en leidingen op de bodem van het kanaal
 • het verwijderen van rommel uit het kanaal

De aannemer weet dat er door roeiers getraind wordt en houdt daarmee zoveel mogelijk rekening. Werkzaamheden vinden vooral overdag plaats. We vragen iedereen om goed op te letten!!

Later dit najaar start het vervangen van de kades tussen de Sowetobrug en de Muntsluis. We verwachten dat de impact hiervan beperkt zal zijn. Hou de website in de gaten!

Kanaalweg dicht

De voorbereidende werkzaamheden bij de Mandelabrug gaan van start. In de laatste week van augustus wordt het fietspad achter de Mandelabrug omgelegd, om ruimte te maken voor het werkterrein van de aannemers. Per 1 september gaat de Kanaalweg voor Villa Jongerius dicht. Fietsers worden vanaf de Balijebrug omgeleid over de Wilhelminalaan, Europaweg en Telligenlaan. Bij de Mandelabrug kom je weer op het kanaal. We zijn nog met de gemeente in gesprek over een kortere omleidingsroute. De afsluiting duurt tot het najaar van 2020. Meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/openbaar-vervoer/busbaan-dichterswijk/afsluiting-kanaalweg/

Overlast waterplanten

De overlast van de waterplanten wordt steeds groter. De werkgroep Merwedekanaal heeft afgelopen weken hierover contact gehad met Rijkswaterstaat, gemeente en hoogheemraadschap. Rijkswaterstaat brengt op dit moment in kaart wat er nodig is om de waterplanten te maaien. We hopen jullie op korte termijn te kunnen laten weten wat Rijkswaterstaat eraan gaat doen.

Verwacht: ongekende hinder vanwege werkzaamheden

Verwacht: ongekende hinder vanwege werkzaamheden

Binnenkort start de gemeente met de verbreding van de Nelson Mandelabrug om ruimte te maken voor de busbaan en een extra fietspad. Ongeveer tegelijkertijd legt de Jaarbeurs een nieuwe brug over het kanaal, direct ten noorden van de Nelson Mandelabrug. Deze werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren en zullen ongekende hinder veroorzaken voor ons roeiers. 

De Plannen

Om de busbaan Dichterswijk (Utrecht Centraal – Papendorp) mogelijk te maken moet de Nelson Mandelabrug (vanaf de loods direct na de Veilinghaven) aan beide kanten worden verbreed. In het midden komt de nieuwe busbaan, met aan weerszijden één rijstrook voor het overige autoverkeer en een fietspad voor beide rijrichtingen.

De Jaarbeurs legt direct ten noorden van de Mandelabrug een nieuwe brug met twee rijstroken aan. Deze brug is alleen bestemd voor het vrachtverkeer van en naar het Jaarbeursterrein en heet dan ook Expeditiebrug.

Het profiel van de Mandelabrug blijft zoals het nu is, hij wordt alleen aan beide kanten breder. Het profiel van de nieuwe Expeditiebrug wordt zoveel mogelijk hetzelfde als dat van de Mandelabrug. Zo komt de middenpijler precies in het verlengde van die van de Mandelabrug te staan en zullen de remmingswerken zo worden aangelegd dat ze het vaarverkeer op een natuurlijke manier onder beide bruggen leiden. De afstand tussen beide bruggen is zo klein mogelijk gehouden, maar het wordt toch een hindernis van in totaal zo’n zestig meter breed. Zie ook het plaatje.

Ze verwachten veel busverkeer en daarom wordt een onderdoorgang gemaakt voor verkeer dat de Kanaalweg volgt. Zo kunnen de coaches dus via die onderdoorgang onder beide bruggen door. Boven over kan ook: je rijdt dan door de nieuwe shared space voor Villa Jongerius en je hebt grote kans dat je moet wachten voordat je de busbaan kan oversteken.

De planning

Planning van bouwprojecten is altijd heel onzeker. Maar met wat we nu weten is de verwachting dat de bouwwerkzaamheden eind augustus, begin september gaan beginnen. Het gaat ongeveer een heel jaar duren, dus precies een roeiseizoen.

De verwachte hinder

Het is niet één aannemer die beide bruggen aanlegt, maar twee verschillende. Ze gaan weliswaar proberen om de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, maar het gegeven dat twee bruggen ongeveer tegelijk worden aangelegd betekent wel nog meer hinder.

Op het water

Het grootste deel van de bouwperiode zal één van de twee bruggaten van de Mandelabrug afgesloten zijn. Drie weekenden in mei en juni is de brug volledig gestremd. Dat gebeurt vanaf december ook af en toe voor korte tijd (max. een half uur) door de weeks. Tijdens werktijden (doorgaans tussen 7.00 en 16.00 uur) kan er van alles gebeuren in de buurt van beide bruggen, zowel op het water als op de kant. 

Op de kant

Het grootste deel van de bouwperiode is het kruispunt van de Kanaalweg met de weg over de Mandelabrug afgesloten. Normaal gesproken krijgen we dan weer te maken met dezelfde omweg als tijdens de Enecoboring, dus via de Overste den Oudenlaan. De gemeente bekijkt of een kortere omweg mogelijk is, maar we zullen op zijn minst om Villa Jongerius heen moeten fietsen. Direct voorbij de Mandelabrug komt een werkterrein op de kant: daar wordt de Kanaalweg tijdelijk omheen gelegd. Waarschijnlijk is er vanaf dat traject van ongeveer 150 meter beperkt zicht op het water.

Extra aandacht nodig voor de veiligheid

Je zou kunnen zeggen dat we er tijdens de bouwperiode een extra brug met één bruggat bij krijgen. Daar de normale voorrangsregels hanteren is waarschijnlijk niet voldoende om het veilig te houden: het effect zal zijn dat dat ene bruggat zestig meter lang is en vanaf de loods vanuit een bocht wordt benaderd. De gezamenlijke besturen van de drie roeiverenigingen denken na over extra maatregelen om ervoor te zorgen dat we veilig kunnen blijven roeien.

Meer informatie

Medio augustus praten de bestuurders met een aantal actieve leden om over de maatregelen door te praten. Als we na de zomer meer details hebben over de planning en uit te voeren werkzaamheden, zullen we iedereen nader informeren over wat ons te wachten staat.

Verwacht: ongekende hinder door werkzaamheden

Verwacht: ongekende hinder door werkzaamheden

Verwacht: Ongekende hinder door bouwwerkzaamheden

Binnenkort start de gemeente met de verbreding van de Nelson Mandelabrug om ruimte te maken voor de busbaan en een extra fietspad. Ongeveer tegelijkertijd legt de Jaarbeurs een nieuwe brug over het kanaal, direct ten noorden van de Nelson Mandelabrug. Deze werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren en zullen ongekende hinder veroorzaken voor ons roeiers.

Mandelabrug weer vrij

Na de afronding van de werkzaamheden bleef het schip langer liggen dan de bedoeling was. Inmiddels is het schip weg en is de vaarweg weer helemaal vrij.

Werkgroep Merwedekanaal

Werkgroep Merwedekanaal

De Merwedekanaalzone is een belangrijk ontwikkelgebied voor de gemeente Utrecht. Na jaren van plannen maken zijn de eerste zichtbare werkzaamheden in 2018 gestart. De komende 10 jaar zal het gebied een enorme transformatie ondergaan. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je vragen? Hoor of zie je bijzonderheden? Stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werkgroep Merwedekanaal

Het Merwedekanaal is het enig trainingswater in de stad. We zijn daarom zeer alert op de ontwikkelingen. De werkgroep Merwedekanaal richt zich op de praktische zaken. We bezoeken informatiebijeenkomsten en brengen daar de roeibelangen onder de aandacht. We houden zicht op de formele procedures en bereiden zienswijzen en bezwaren voor. We zijn in gesprek met de omgevingsmanagers en aannemers om bij de planvorming betrokken te zijn en hinder voor de roeiers en coaches te minimaliseren.

De werkgroep bestaat uit 6 personen en is een samenwerking van Viking, Orca en Triton. Iedere vereniging levert 2 leden. Esther van Bostelen is namens Viking lid en voorzitter. We hebben op dit moment een vacature voor een tweede lid namens Viking! Alle projecten zijn onderverdeeld; van de Muntsluis tot de Noordersluis. Ook onderhouden we de contacten met de havenmeester en Rijkswaterstaat over de reguliere onderhoudswerkzaamheden en staat van het water en kades.

Gebruikersoverleg Merwedekanaal

Samen met SUWO (Stedelijk Utrechts Woonschepen Overleg) organiseren we het gebruikersoverleg. Minimaal 2x per jaar komen alle gebruikers van het kanaal bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken en onderlinge afstemming te zoeken. Aan tafel zitten de watergroepen van de scouting, Sloeproeivereniging Utrecht, de historische schepen van de Veilinghaven, zeilschool Lombok, de Kleine botenclub Utrecht, SUWO, bewoners Muntkom, Viking, Orca, Triton, Rijkswaterstaat en de havenmeester.  

Actualiteit

Werkzaamheden Muntkades

De werkzaamheden aan de Muntkade zijn in volle gang. In de periode oktober 2019 t/m maart 2020 worden de kades vervangen tussen de Sowetobrug en de Muntsluis. Er liggen grote pontons en schepen op het water. De aannemer zorg er voor dat de Sowetobrug en Muntsluis vrij zijn voor doorvaart, in ieder geval buiten werktijd en in de weekenden. Het water tussen de twee bruggen is versmald. Let dus goed op! 

Verbreding Nelson Mandelabrug

September 2019 is de gemeente gestart met de verbreding van de Nelson Mandelabrug om ruimte te maken voor de busbaan en een extra fietspad. Deze werkzaamheden gaan een jaar duren en zullen ongekende hinder veroorzaken voor ons roeiers. En we zullen veel aandacht moeten besteden aan de veiligheid op dat toch al moeilijke punt.

De plannen

Om de busbaan Dichterswijk (Utrecht Centraal – Papendorp) mogelijk te maken moet de Nelson Mandelabrug (vanaf de loods direct na de Veilinghaven) aan beide kanten worden verbreed. In het midden komt de nieuwe busbaan, met aan weerszijden één rijstrook voor het overige autoverkeer en een fietspad voor beide rijrichtingen.

Het profiel van de Mandelabrug blijft zoals het nu is, hij wordt alleen aan beide kanten breder. Vanwege de vele bussen over de brug wordt een fiets onderdoorgang gemaakt voor verkeer dat de Kanaalweg volgt. Zo kunnen de coaches dus via die onderdoorgang onder de brug door. Boven over kan ook: je rijdt dan door de nieuwe shared space voor Villa Jongerius en je hebt grote kans dat je moet wachten voordat je de busbaan kan oversteken.

De plannen voor een extra brug naast de Mandelabrug zijn vooralsnog uitgesteld. Dit is de zogenaamde expeditiebrug voor de Jaarbeurs.

De planning

Planning van het project is lange tijd onzeker geweest. Op de kant zijn de werkzaamheden in september 2019 begonnen. De werkzaamheden op het water starten op 17 februari 2020. Verwachte einddatum is oktober 2020.

De verwachte hinder

Op het water

De verbreding van de brug en het aanleggen van de onderdoorgang is een complexe zaak. Er wordt met grote machines vanaf de kant en vanaf het water gewerkt aan de kades, brug en oevers. Het overgrote deel van de werkzaamheden aan de brug en kades vindt plaats in de periode medio februari t/m medio april 2020. In deze periode is de doorvaart beperkt en grotendeels volledig afgesloten vanwege de veiligheid. Er gelden aangepaste vaarregels voor de roeiers. Details volgen van maand tot maand op de website, op posters in de Driewerf en via social media.  

Op de kant

Het grootste deel van de bouwperiode is het kruispunt van de Kanaalweg met de weg over de Mandelabrug afgesloten. De omleiding gaat vanaf de Balijebrug en via de Overste den Oudenlaan. Een kortere omweg bleek niet mogelijk. We blijven bij de gemeente aandringen op een alternatieve oplossing en het beperken van de duur van de afsluiting. Vooralsnog geldt de omleiding tot oktober 2020.

Omgevingsvisie 2 Merwedekanaalzone (uitwerkingsplan)

De Merwedekanaalzone is een van de ontwikkelgebieden van de gemeente Utrecht. Het is de bedoeling dat er in het gebied langs het Merwedekanaal 6.000 tot 10.000 nieuwe woningen komen. In februari 2018 heeft de gemeenteraad de MER en omgevingsvisie 1 vastgesteld. Januari 2020 is omgevingsvisie 2 gepubliceerd; het uitwerkingsplan. Tegelijk met dit plan zijn ook de uitkomsten van het onderzoek naar het aantal aan te leggen bruggen bekend gemaakt. De uitkomst hiervan is voor de roeiers van groot belang. De bruggen zijn veel besproken. Weerstand is er niet alleen van de roeiers, maar ook van de bewoners van de Rivierenwijk, bewoners van de woonarken, de sloeproeiers en waterscouting.

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/merwedekanaalzone/

Doortrekken Leidsche Rijn

Begin 2020 verwachten we het programma van eisen voor de herinrichting van het Westplein en de Graadt van Roggenweg. Onderdeel van dit plan is het doortrekken van de Leidsche Rijn. Zodra de stukken ter inzage liggen kunnen we als roeiverenigingen formeel onze zienswijze inbrengen. In deze zienswijze gaan we in op de impact van de plannen op het roeien en komen we op voor onze roeibelangen. 

Voor meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/beurskwartier-en-lombokplein/lombokplein-herinrichting/

Plan Wilhelminawerf

Tussen de Balijebrug en de Eneco warmtecentrale wordt gebouwd aan 4 appartementengebouwen. Het plan bevat een (privé)binnenhaven en een horecavoorziening. De Utrechtse roeiverenigingen hebben een procedure gestart bij de Raad van State. De bezwaren zijn helaas niet-ontvankelijk verklaard. De bouwfase is inmiddels gestart.

Voor meer informatie: https://wilhelminawerf.nl/home

Werkgroep Merwedekanaal

 

De Merwedekanaalzone is een belangrijk ontwikkelgebied voor de gemeente Utrecht. Na jaren van plannen maken zijn de eerste zichtbare werkzaamheden in 2018 gestart. De komende 10 jaar zal het gebied een enorme transformatie ondergaan. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Abonneren op deze RSS feed

Veelgestelde vragen

Heeft Viking roeimogelijkheden voor mensen met een handicap?

Roeien is heel goed mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Met wat hulp van andere roeiers is het een prima sport om te beoefenen. Vrijwilligers van onze vereniging zorgen voor begeleiding. Mocht je geinteresseerd zijn om je als roeier met beperking aan te melden, neem dan gerust contact op met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Viking bekijkt dan in overleg of en zo ja, welke mogelijkheden er voor jou zijn.

Hoe betaal ik mijn contributie?

Viking wil heel graag dat je je contributie betaalt via een automatische machtiging. Dat scheelt de ledenadministratie veel tijd en gedoe. Je betaalt op tijd en helpt de vereniging er enorm mee. Nieuwe leden geven via hun aanmeldingsformulier al een machtiging af. Leden die al langer lid zijn kunnen een machtigingsformulier invullen, te verkrijgen in het Walhalla, bij de ledenadministratie of via de penningmeester. Mocht je grote bezwaren hebben tegen het afgeven van een automatische incasso, dan sturen we je een factuur toe. In termijnen betalen is bij Viking niet mogelijk. Begin februari wordt de totale contributie geind.

Hoe kan ik wijzigingen in mijn NAW-gegevens doorgeven?

Stuur een mail aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe kom ik aan een kluisje in de kleedkamer?

In zowel de dames- als de herenkleedkamer zijn kluisjes te huur. De kluishuur is 7 euro per jaar. Stuur een mail aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor informatie over de beschikbaarheid.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Hier kan je vinden hoe je je lidmaatschap kan opzeggen

Ik wil graag een niet-lid introduceren?

Het komt voor dat Vikingleden introducés willen uitnodigen. Bijvoorbeeld om met vroegere ploeggenoten te roeien of om familie en vrienden te laten zien wat de roeisport inhoudt. Dat kan, onder een aantal voorwaarden.

Wat altijd geldt:
 • Roeiers moeten kunnen zwemmen of dragen een zwemvest.
 • Per boot is de stuurman/-vrouw lid van Viking.
 • Het Viking-lid is verantwoordelijk voor correct gebruik van materiaal en naleving van het vaarreglement.
 • Je vraagt vooraf toestemming aan het Bestuur, dat het verzoek voorlegt aan de Materiaalcommissie.

Eén introducé, eenmalig of beperkt aantal malen
Je roeit in een Wherrie of in gestuurd C-materiaal, tenzij je expliciet toestemming hebt voor een ander boottype. Wanneer je met de introducé wilt trainen voor een wedstrijd (combinatie-inschrijving) legt het bestuur het verzoek ook voor aan de Wedstrijdcommissie.

Meerdere introducés, eenmalig
Dit beschouwt Viking als het huren van een boot. Je roeit in een Wherrie of in gestuurd C-materiaal. Kosten zijn conform de huurbedragen van de KNRB (Wherrie 15 euro en C4 21 euro per dag), vooraf te voldoen bij de penningmeester.

Meerdere introducés, meerdere malen
Dit beschouwt Viking als bedrijfsroeien of schoolroeien. Je roeit in een Wherrie of in gestuurd C-materiaal. Kosten bedragen in principe 250 euro per maand per ploeg van maximaal vier personen, vooraf te voldoen bij de penningmeester.

Meer informatie over het roeien met introducés bij Viking? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kan ik een keer een (jeugd)training bijwonen?

Een kijkje nemen tijdens een van de roeitrainingen of op de vereniging kan zeker. Volwassenen kunnen een mail sturen naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om een afspraak te maken. Kinderen kunnen contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kan ik mijn lidmaatschap tijdelijk opzeggen?

Een tijdelijke onderbreking van je lidmaatschap in verband met ziekte, verblijf in het buitenland of zwangerschap is bij Viking niet mogelijk. Viking heeft vaste uitgaven (bijdrage aan de KNRB vastgesteld aan de hand van een peildatum) en baseert haar activiteiten op basis van het aantal leden aan het begin van het jaar. Opzeggen - voor 1 december van het lopende jaar - is de enige oplossing. Mocht je weer lid willen worden, dan kun je - mits dat binnen 5 jaar na opzegging is - gemakkelijk weer instromen. Je examens blijven vijf jaar geldig. Je hoeft dan niet op de wachtlijst.

Op welk roeiwater roeit Viking?

De meeste leden trainen op het Merwedekanaal. Je kunt op het kanaal roeien vanaf het Amsterdam Rijnkanaal tot de sluizen na de Muntbrug. Het Merwedekanaal is geschikt voor boten met en zonder stuurman. Je coach kan met de boot meefietsen. Alleen in boten met een stuurman kun je ook via de Vaartse Rijn richting de stad roeien. Daar kun je kiezen tussen een rondje stad door de Stadsbuitengracht ('singel') en via de Oudegracht weer terug naar de Vaartse Rijn of een mooie tocht over de Kromme Rijn richting Rhijnauwen en het pannenkoekenhuis.

Ik ben mijn tag kwijt. Hoe kom ik aan een nieuwe?

Als je lid wordt van Viking krijg je gratis een tag die je nodig hebt om boten te kunnen reserveren. Als je de tag kwijt raakt of hij gaat kapot, kan je tegen betaling van €5,- een nieuwe tag op Viking ophalen. De volgende personen kunnen de tag voor je aanmaken:

 • Materiaal commissie (Charlotte) op dinsdagavond
 • Hugo Linnenbank: roeit op zaterdagochtend
 • Gerard Ranke: roeit meestal op zondagmiddag
 • Els van der Lelij, roeit op zondagochtend
 • Mira van der Mije

Het handigste is een van ons even aan te spreken, dan regelen we het direct.

Van hoe laat tot hoe laat is de loods open (ivm ergometeren?)

De loods/botenberging is dagelijks geopend van 7.00 uur tot 22.30 uur. Op zondag is de loods geopend van 8.00 uur tot 22.00 uur. Voor Viking geldt dat varen in het donker NIET is toegestaan.

Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen gaan roeien?

In het jaar dat een kind 11 wordt, kan hij/zij bij Viking komen roeien. Aanmelden kan via de website.

Waar koop ik Vikingkleding?

Hier kan je vinden hoe je Vikingkleding kan kopen.

Wat verwacht Viking van mij als lid?

Om de contributie betaalbaar te houden, wordt ieder lid geacht z'n steentje bij te dragen aan de vereniging. Onder steentje bijdragen verstaat Viking dat je lid bent van een commissie of tenminste vier keer per jaar actief bent voor de vereniging. Je kunt bijvoorbeeld helpen bij het onderhoud van boten of gebouw, bardiensten draaien, roei-instructie geven of als vrijwilliger meehelpen tijdens evenementen. Neem contact op met de betreffende commissie of reageer op oproepen op de website. Je helpt op deze manier mee aan een goed draaiende vereniging én leert bovendien andere leden kennen.

Tag van je ploegleden aan elkaar koppelen?

Met de tag kan je de boot die je zelf hebt gereserveerd bevestigen op het moment dat je gaat roeien. Als je in een ploeg roeit, kan het handig zijn om ook de reserveringen die je ploegleden hebben gemaakt te kunnen bevestigen , zodat je toch met de boot weg kunt die julie als ploeg op het oog hadden. Hiervoor moet je de tags laten koppelen door een van de captainbeheerders (Gerard Ranke en Els van er Lelij). Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin de namen van de mensen die in je ploeg zitten. Zodra de tags gekoppeld zijn, zul je bij het reserveren een keuze veld zien om aan te geven of je "persoonlijk "wil reserveren (dan is de reservering alleen door jouzelf te bevestigen) of op je ploegnaam.